جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي مركزی
آدرس اردبیل - ميدان سرچشمه - كوي معصومين - كوچه دكتر ملكي - پلاك ١٧٧
 مسول فنی دكتر بهروز شكوهي
خدمات خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-451-2238450
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه