جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه فرهنگيان
آدرس اردبیل - خيابان شهدا – روبروي شهرك آزادي
 مسول فنی دكتر ميترا فتحي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-451-2244863
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه