جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شهيد بهشتي
آدرس یزد - تفت - خیابان ساحلی
 مسول فنی دکتر محمد علی فرجام فرد
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-352-6233000-8
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه