جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان اصفهان
آدرس اصفهان - خیابان شیخ بهائی
 مسول فنی دکتر بزرگی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-2330015
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه