جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان الزهرا(س)
آدرس اصفهان - خیابان صفه
 مسول فنی دکتر ابوطالبی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-6255555
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه