جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان سيدالشهداء
آدرس اصفهان - خیابان ابن سینا
 مسول فنی دکتر جوانمردی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-2368005-7
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه