جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شهید بهشتی
آدرس اصفهان - خیابان پل فلزی
 مسول فنی دکتر مصطفوی زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-2367001-6
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه