جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان حجتيه
آدرس اصفهان - خیابان حجتیه
 مسول فنی دکتر حامی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-6306001-8
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه