جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان طالقانی
آدرس خوزستان - آبادان - خیابان فيه
 مسول فنی دکتر مساح
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-631-4461001-9
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه