جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان صدوقي
آدرس اصفهان - خیابان بزرگمهر
 مسول فنی دکتر آقاجانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-2642031-4
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه