جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركزي بيمارستان ضيائي
آدرس یزد - اردکان - خیابان امام خمینی
 مسول فنی دکتر محمد افخمی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-352-7222210
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه