جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آبان
آدرس اصفهان - اول خیابان کاوه - روبروی ترمینال بابلدشت
 مسول فنی دکتر سری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-311-3358137
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه