جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سروش
آدرس اصفهان - خیابان طوقچی
 مسول فنی دکتر حق پناه
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-311-4455695
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه