جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان فاطمه الزهرا (س)
آدرس بوشهر - خیابان سیراف
 مسول فنی دكتر محمد رضا فرزانه
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-771-2525591-4
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه