جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفا
آدرس بير جند - خيابان طالقاني - نرسيده به فلكه طالقاني - روبروي شركت برق
 مسول فنی دكتر زردست
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-561-2223144
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه