جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابي
آدرس اصفهان - خیابان مشتاق دوم
 مسول فنی دکتر فقری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-311-5221461-5
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه