جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس اصفهان - فلکه صارمیه - خیابان خیام
 مسول فنی دکتر صبوری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-311-2351386
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه