جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان خاتم النبياء
آدرس یزد - ابرکوه - ابتدای جاده کمربندی ابر کوه
 مسول فنی دکتر عباس پرآور
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-352-6820129
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه