جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان خلیج فارس
آدرس هرمزگان - بندرعباس - بلوار دانشگاه آزاد اسلامي
 مسول فنی خانم دكتر نادري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-761-5362704
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه