جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه كوثر
آدرس بروجن - میدان انقلاب - خیابان طالقانی
 مسول فنی دكتر حید علی پناهی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-382-4224548
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه