جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی پردیس توس
آدرس خراسان رضوی - مشهد - بلوار توس - توس 17 - فدک 1
 مسول فنی دکتر محمد جواد بیات
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-511-7632621
پست الکترونيک mj-bayat@yahoo.com
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه