جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس برازجان - خیابان شهید چمران - جنب بانک ملی
 مسول فنی دكتر عباس قرص ریز
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-773-4229094
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه