جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان ١٧ شهريور
آدرس برازجان - میدان شهید چمران
 مسول فنی دکتر محسن نوروزیان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-773-4245911
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه