جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان عسگريه
آدرس اصفهان - خیابان سروش – عسگریه
 مسول فنی دکتر خوش خلق
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-2250041-9
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه