جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان فیض
آدرس اصفهان - خیابان طوقچی - اول مدرس
 مسول فنی دکتر فتاحی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-4476010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه