جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان سپاهان
آدرس اصفهان - خیابان میر
 مسول فنی دکتر شمس
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-6613082-6
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه