جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان عيسي بن مريم(ع)
آدرس اصفهان - خیابان شمس ابادی
 مسول فنی دکتر حسینی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-2332065
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه