جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان اميرالمؤمنين
آدرس اصفهان - خیابان احمد اباد
 مسول فنی دکتر حدادی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-2291071
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه