جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان دكتر غرضي
آدرس اصفهان - خیابان کاوه
 مسول فنی دکتر مریم مهریزاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-311-4425902-6
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه