جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت سجاد طب مشهد
آدرس خراسان - مشهد - خ. دکترچمران - نبش چمران ششم
 مدير عامل
خدمات تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی - تولید
ناظر فنی
تلفن ۲۲۵۴۰۷۳
پست الکترونيک
وب سايت

گالری شرکت