جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت شرکت کیمیا ژن پژوه
آدرس تهران -
 مدير عامل
خدمات میکروسکوپ پاتوبیولوژی
ناظر فنی
تلفن 77053992-77053993
پست الکترونيک
وب سايت

گالری شرکت