جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت زيست باران(سهامي خاص)
آدرس تهران خیابان اصلی:سئول خیابان فرعی:كوچه چهارم طبقه:3 پلاک:2
 مدير عامل ايرج ديهيمي
خدمات كيتهاي استخراج اسيد نوكلئيك,دستگاههاي استخراج اسيد نوكلئيك,آنزيم و مواد بيوشيميايي
ناظر فنی
تلفن 88066348
پست الکترونيک info@biorain.com
وب سايت www.biorain.com

گالری شرکت