جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت جويا الكترونيك
آدرس تهران خیابان اصلی:نواب خیابان فرعی:مركز تجارت مواد و تجهيزات دندانپزشكي طبقه:اول واحد:62
 مدير عامل عبدالله گلستاني
خدمات ابزار دندانپزشكي
ناظر فنی
تلفن 66380000
پست الکترونيک info@juyaco.com
وب سايت www.juyaco.com

گالری شرکت