جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت تضامني نيازي و شركاء
آدرس تهران خیابان اصلی:فلسطين طبقه:1 پلاک:40 واحد:1
 مدير عامل عليرضا اسدي نيازي
خدمات پيشگيري از تروبوز وريدي,بر طرف كننده ادم لنفاوي,ايمپلنتهاي كامل ارتوپدي,پروتزها ، مفصل ، زانو ,ايمپلنتهاي كامل ستون فقرات,پروتزها ، مفصل ، لگن ، كامل ,ايمپلنتهاي كامل ارتوپدي,پروتزها ، مفصل ، زانو ، اجزا ,پروتزها ، مفصل ، لگن ، اجزاي لگني ,وسايل جاگزاري ,پروتزها ، مفصل ، لگن ، اجزاي لگني ,پروتزها ، مفصل ، لگن ، اجزاي فمورال ,پروتزها ، مفصل ، زانو ، اجزاي فمورال ,پروتزها ، مفصل ، زانو ، كامل ,پروتز ها ، مفصل ، زانو ، اجزاي ,ايمپلنتهاي كامل ارتوپدي,پروتزها ، مفصل ، لگن,اينترلاكينگ نيل
ناظر فنی
تلفن 66494216-7
پست الکترونيک info@niazimedical.com
وب سايت www.niazimedical.com

گالری شرکت