جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت آسيا پرديس سپاهان
آدرس اصفهان خیابان اصلی:مشتاق دوم خیابان فرعی:مهر -خ مهران بلوار مهر شمالي كوي مهر شاد پلاک:32
 مدير عامل مرتضي دهدشتي زاده
خدمات دستكش لاتكس
ناظر فنی
تلفن 2614996
پست الکترونيک asiapardis@yahoo.com
وب سايت

گالری شرکت