جستجوی شرکت

استان شهر
منطقه شرکت
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا
بازگشت
نام شرکت شیمیایی فارس
آدرس تهران - منطقه ۱۲ - ناصرخسرو - ک. خدابنده لو - پاساژ اخوت - پ. ۲۹ و ۲۷
 مدير عامل فارسی
خدمات تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی - فروش
ناظر فنی
تلفن ۳۳۹۲۷۲۴۹, ۳۳۹۰۷۸۷۹
پست الکترونيک
وب سايت

گالری شرکت