بررسي سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 و هورمون هاي جنسي در بيماران IVF-ET و ارتباط اين فاكتورها با اندومتريوز و ميزان حاملگي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نوري محمد,غفاري معرفت,سلماسي علي,فرزدي لعيا,قاسم زاده عاليه نویسنده / نويسندگان
مترجم
مایع فولیکولی - IL-6 - اندومتریوز کلید واژه
سيتوكاين ها نه فقط تنظيم كننده فرآينده هاي فيزيولوژيك بوده بلكه مي توانند نقش مهمي در واكنش هاي ايمنوپاتولوژيك نيز داشته باشند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 (اينترلوكين-6) و هورمون هاي جنسي در بيماران نابارور در زمان جمع آوري تحت درمان با IVF-ET تخمك ها با ميزان حاملگي و بيماري اندومتريوز مي باشد. بدين منظور تعداد 80 بيمار تحت درمانIVF انتخاب و تحريك داروهاي محرك تخمك گذاري قرار گرفتند. غلظت سرمي و فوليكولي IL-6 با روش (راديوايمونواسي)ELISA و FSH استراديول و پروژسترون با روش RIA در زمان جمع آوري تخمك ها در اين بيماران اندازه گيري شد. از مجموع 80 بيمار تحت سيكل در 36 مورد انتقال جنين (ET) صورت گرفت. بيماران تحت ET بعد از دو هفته از نظر حاملگي ارزيابي گرديدند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه رابطه معني داري بين سطح سرمي و فوليكولي هورمون هاي جنسي استراديول، پروژسترون و FSH در بيماران تحت درمان با IVF و ميزان حاملگي وجود نداشت. ميزان IL-6 در سرم و مايع فوليكولي در بيماران حامله و غير حامله بعد از ET يكسان بوده واختلاف معني داري بين آنها وجود نداشت(P>0.05) ولي رابطه معني داري بين سطح مايع فوليكوليIL-6 در بيماران اندومتريوز بدون حاملگي و حامله وجود داشت (P<0.05) اين مشاهدات نشان داد كه افزايش سطح مايع فوليكولي IL-6 مي تواند با كاهش ميزان حاملگي خصوصا در بيماران اندومتريوز همراه باشد چکیده
باروري و ناباروري پاييز 1379; 1(4 (مسلسل 4)):55-62 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

باروري و ناباروري پاييز 1379; 1(4 (مسلسل 4)):55-62.

بررسي سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 و هورمون هاي جنسي در بيماران IVF-ET و ارتباط اين فاكتورها با اندومتريوز و ميزان حاملگي

نوري محمد,غفاري معرفت,سلماسي علي,فرزدي لعيا,قاسم زاده عاليه

سيتوكاين ها نه فقط تنظيم كننده فرآينده هاي فيزيولوژيك بوده بلكه مي توانند نقش مهمي در واكنش هاي ايمنوپاتولوژيك نيز داشته باشند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 (اينترلوكين-6) و هورمون هاي جنسي در بيماران نابارور در زمان جمع آوري تحت درمان با IVF-ET تخمك ها با ميزان حاملگي و بيماري اندومتريوز مي باشد. بدين منظور تعداد 80 بيمار تحت درمانIVF انتخاب و تحريك داروهاي محرك تخمك گذاري قرار گرفتند. غلظت سرمي و فوليكولي IL-6 با روش (راديوايمونواسي)ELISA و FSH استراديول و پروژسترون با روش RIA در زمان جمع آوري تخمك ها در اين بيماران اندازه گيري شد. از مجموع 80 بيمار تحت سيكل در 36 مورد انتقال جنين (ET) صورت گرفت. بيماران تحت ET بعد از دو هفته از نظر حاملگي ارزيابي گرديدند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه رابطه معني داري بين سطح سرمي و فوليكولي هورمون هاي جنسي استراديول، پروژسترون و FSH در بيماران تحت درمان با IVF و ميزان حاملگي وجود نداشت. ميزان IL-6 در سرم و مايع فوليكولي در بيماران حامله و غير حامله بعد از ET يكسان بوده واختلاف معني داري بين آنها وجود نداشت(P>0.05) ولي رابطه معني داري بين سطح مايع فوليكوليIL-6 در بيماران اندومتريوز بدون حاملگي و حامله وجود داشت (P<0.05) اين مشاهدات نشان داد كه افزايش سطح مايع فوليكولي IL-6 مي تواند با كاهش ميزان حاملگي خصوصا در بيماران اندومتريوز همراه باشد
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سارکوئیدوز, باکتریمی, تعداد کروموزومها, انستیتو تکنولوژى کالیفرنیا, جداسازي, ریاجنتهای, مراقبت های بعداز میکرودرم, قارچ شناسی, بيوشيميايي, كيت هاي آزمايشگاهي الايزا, تروپونین, گرانولوسیت, لپتین, شبه‌جزیره کریمه, ریزوبیوم, ناهمگام‌سازی, نشانگرهاي, کونژوگه, ANA, هوموژن, تیروتوکسیکوز, thalassemia, کلمبیا, هماتولوژی, کروموزومهای, پپتیدوگللیکان, نشانه های انسداد روده, pRb, ويروس, سلولهای قطره اشکی یا گلابی شکل, پسماندها, کاهش وزن , ﻟﯿﭙﻮزوم, اسيد ماليک و اسيد تارتاريک, گوآتمالارا, کارسینومای, كيت هاي تورچ و عفوني, ایمنوگلوبولین‌ها, autoimmune, ائوزینوفیلها, دریافت‌کننده اعضای پیوندی, ورم غدد لنفاوی, لوسمي, T3 استریپ اویدین, آدامانتـیل, افزایش فشار وارده بر مفاصل, کاهش چربی بدن, توايس‌هاي, اپی کاردیوم, Toxoplasma gondii, روشهای انتقال و انتشار ویروسها , مالتیپل میلوما, آکانتوسفالا, اسپری بکلومتازون, کورتکس, غیرمترقبه, لنفوسیت, سیلین, لوسمي, باكتريايي, کاربران, ترنس, تستهای آزمایشگاهی (Chloride), amplification, گرانول, ديوکسين (Dioxin), عفونت های قارچی, اسفرسیتو, CHYLOMICRONES, ویسکوزیته,