بررسي حساسيت و ويژگي نشان گرهاي تومور آنزيم تلومراز، هورمون پاراتيروئيد، آنتي ژن کارسينوژن جنيني (CEA) و Cyfra 21-1 در تشخيص سرطان ريه
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
علني بهرنگ,ضرغامي نصرت اله,انصارين خليل,رفعت سيدنعيم,مهاجري عباس نویسنده / نويسندگان
مترجم
تلومراز - پاراتیروئید - CEA - Cyfra 21-1 - سرطان ریه کلید واژه
سابقه و هدف: يافتن نشان گرهاي مناسب بدخيمي ها با حساسيت و ويژگي بالا روش مناسبي براي تشخيص زودتر، پاسخ به درمان و پيگيري بعد از درمان سرطان ها است. اين مطالعه با هدف مقايسه حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي و کارايي آنزيم تلومراز با نشان گرهاي آنتي ژن کارسينوژن جنيني CYFRA 21-1, (CEA) و هورمون پاراتيروئيد در تشخيص بيماري سرطان روي مبتلايان به سرطان ريه و بيماري هاي غيرتوموري ريوي مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماري هاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي تبريز طي سال هاي 85-1383 صورت گرفت. مواد و روش ها: اين مطالعه با طراحي ارزش تشخيصي روي 50 فرد مبتلا به سرطان ريه و 20 بيمار مبتلا به بيماري هاي غيرتوموري ريوي صورت گرفت. ميزان فعاليت تلومراز با روش PCR-ELISA در نمونه هاي بيوپسي و سطوح سرمي هورمون پاراتيروئيد، آنتي ژن سرطان زاي جنيني (CEA) و Cyfra 21-1 به روش اليزا اندازه گيري شد. سپس حساسيت، ويژگي و بقيه شاخص هاي ارزش تشخيصي محاسبه شد. از آزمون t مستقل و آزمون من ويتني يو جهت مقايسه ميانگين هاي كمي بين دو گروه استفاده گرديد. نتايج: آنزيم تلومراز بالاترين حساسيت و کارايي در تشخيص سرطان ريه را به ترتيب با 76 و 82.9 درصد نشان داد. ميانگين اين مقادير براي نشان گرهاي تومور Cyfra21-1، برابر 58 و70 درصد محاسبه شد. بيشترين حساسيت نشان گر تومور تلومراز براي بيماران با سرطان ياخته اي بزرگ و کوچک با 100 درصد محاسبه شد. نشان گر تومور Cyfra21-1 بيشترين ميزان حساسيت را براي سرطان ياخته اي بزرگ با 98 درصد نشان داد. نتيجه گيري: آنزيم تلومراز نسبت به Cyfra21-1 و CEA در تشخيص سرطان ريه از حساسيت و کارايي بالايي برخوردار است. نتيجه مثبت آنزيم تلومراز مي تواند به عنوان يكي از عوامل تشخيصي سريع به ويژه در درجات پايين بيماري مطرح شود چکیده
گروه فيزيولوژي و فارماکولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

فيض تابستان 1386; 11(2):22-28.

بررسي حساسيت و ويژگي نشان گرهاي تومور آنزيم تلومراز، هورمون پاراتيروئيد، آنتي ژن کارسينوژن جنيني (CEA) و Cyfra 21-1 در تشخيص سرطان ريه

علني بهرنگ*,ضرغامي نصرت اله,انصارين خليل,رفعت سيدنعيم,مهاجري عباس

* گروه فيزيولوژي و فارماکولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان

سابقه و هدف:
يافتن نشان گرهاي مناسب بدخيمي ها با حساسيت و ويژگي بالا روش مناسبي براي تشخيص زودتر، پاسخ به درمان و پيگيري بعد از درمان سرطان ها است. اين مطالعه با هدف مقايسه حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي و کارايي آنزيم تلومراز با نشان گرهاي آنتي ژن کارسينوژن جنيني CYFRA 21-1, (CEA) و هورمون پاراتيروئيد در تشخيص بيماري سرطان روي مبتلايان به سرطان ريه و بيماري هاي غيرتوموري ريوي مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماري هاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي تبريز طي سال هاي 85-1383 صورت گرفت.

مواد و روش ها:
اين مطالعه با طراحي ارزش تشخيصي روي 50 فرد مبتلا به سرطان ريه و 20 بيمار مبتلا به بيماري هاي غيرتوموري ريوي صورت گرفت. ميزان فعاليت تلومراز با روش PCR-ELISA در نمونه هاي بيوپسي و سطوح سرمي هورمون پاراتيروئيد، آنتي ژن سرطان زاي جنيني (CEA) و Cyfra 21-1 به روش اليزا اندازه گيري شد. سپس حساسيت، ويژگي و بقيه شاخص هاي ارزش تشخيصي محاسبه شد. از آزمون t مستقل و آزمون من ويتني يو جهت مقايسه ميانگين هاي كمي بين دو گروه استفاده گرديد.

نتايج:
آنزيم تلومراز بالاترين حساسيت و کارايي در تشخيص سرطان ريه را به ترتيب با 76 و 82.9 درصد نشان داد. ميانگين اين مقادير براي نشان گرهاي تومور Cyfra21-1، برابر 58 و70 درصد محاسبه شد. بيشترين حساسيت نشان گر تومور تلومراز براي بيماران با سرطان ياخته اي بزرگ و کوچک با 100 درصد محاسبه شد. نشان گر تومور Cyfra21-1 بيشترين ميزان حساسيت را براي سرطان ياخته اي بزرگ با 98 درصد نشان داد.

نتيجه گيري:
 آنزيم تلومراز نسبت به Cyfra21-1 و CEA در تشخيص سرطان ريه از حساسيت و کارايي بالايي برخوردار است. نتيجه مثبت آنزيم تلومراز مي تواند به عنوان يكي از عوامل تشخيصي سريع به ويژه در درجات پايين بيماري مطرح شود
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ویتامین‌ها, خونشناسی, مورفيك, كلمبيا, میکروولها, کوتیکول, اینترلوکین, تولارمي, برنده جايزه نوبل شيمي, گوارش و كبد, گلابی, نازایی سایکولوژیک, سیستماتیک, اروبيلينوژن, کاهش ویتامین D, خبر آزمایشگاهی, pRB, گیلاس, پپتیدی, ماموگرافی،MRI, پونکسیون, گلیکو, ويتامين, بیلیروبین مستقیم یا غیر کونژوگه, هلیکوباکتر, لوزالمعده, سیلیکون, علوم آزمايشگاهي, آشنايي با بيوتروريسم, مولتیپل, ايمونولوژيكي, میکروبی, BOHB, myeloblastic, دکتر محمود محمودیان شوشتری, ویروس, آزمایشگاه های پاتولوژی ایران, حفره لگن و شکم, ترشحات عفونی, کپکهای مخاطی, هیپوتالاموس, آرسنیک،, هموگلوبين, PNH, محل رشد تومور سرطانی, خون شناسی, لوسمی, نرمال, عدسی‌های, کشت خون, سيفليس, ليزوزوم, آسپریلوس فلاووس, بتاکارتن, DF, لنفاوي, تروپونین, کشف پنی سیلین, تومورمارکرها, توكسوپلاسموز, LDL, ژنوحسگر, غلات, تعرفه‌های آزمایشگاه‌های تشخیص طبی, گلومرولوزا, آسپتیک, بیوانفورماتیک, میکروسکوپ, هوچکين, گلیکوپروتئینی,