بررسي تغييرات هورمون‌هاي تيرویيدي پس از پيوند كليه
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ضرغامي نصرت اله,رهباني محمد,اركاني حسن,خسروبيگي علي نویسنده / نويسندگان
مترجم
هورمون های تیروئید - پیوند کلیه کلید واژه
مقدمه: نارسايي مزمن كليه با انواع متفاوتي از اختلالات عملكرد تیرویید ارتباط دارد. در بيماران با نارسايي مزمن كليه بعد از پيوند كليه اطلاعات كمي در مورد عملكرد تیرویید وجود دارد. در اين پژوهش عملكرد غده تیرویید در بيماران با نارسايي مزمن كليه تحت دياليز قبل و بعد از پيوند كليه مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: اين مطالعه به صورت مورد شاهدي طراحي شد. 30 بيمار مبتلا به نارسايي مزمن كليه كه هيچ‌ كدام از آنها عارضه تیروییدي مشخصي نداشتند به عنوان گروه مورد بررسي شدند. گروه شاهد شامل 40 نفر فرد سالم بود. ارزيابي عملكرد تیرویید در دو گروه با اندازه‌گيري پارامترهاي FT4، TT4، FT3، TT3 و TSH با استفاده از كيت تجاري در دسترس راديو ايميونواسي (RIA) انجام گرديد. همچنين بعد از پيوند كليه در بيماراني كه تحت درمان با سيكلوسپورين، پردنيزولون و آزاتيوپرين بودند، سطوح سرمي نيتروژن اوره خون و كراتينين اندازه‌گيري شد. بر اين اساس بيماران به دو زير گروه شامل بيماران با عملكرد مناسب اوليه كليه پيوندي (گروه 1) و بيماران با عملكرد تاخيري كليه پيوندي (گروه 2) تقسيم شدند و آزمون‌هاي عملكرد تیرویید در روزهاي 10 و 30 بعد از پيوند در آنها ارزيابي شد. يافته ها: در بيماران دياليزي، ميانگين سطوح هورمون‌هاي تیروییدي در محدوده معمول قرار داشت ولي در مقايسه با گروه شاهد، اين ميانگين كاهش نشان داد. در اين مقايسه، تفاوتي در سطوح TSH ديده نشد. ده روز بعد از پيوند، كاهش سطوح هورمون‌هاي تیروییدي و TSH مشاهده شد كه اين تغييرات در گروه 2 بيشتر از گروه 1 بود. در روز سي‌ام بعد از پيوند، تغييرات در گروه 1 به سطح طبيعي رسيد و در مقايسه با قبل از عمل، بهبود مشخصي مشاهده شد، ولي در مقايسه با گروه شاهد هنوز سطوح FT3, TT3 و TT4 پايين بود. در گروه 2 سطوح TT3 نسبت به سطح نرمال كمتر بود و در مقايسه با قبل از عمل، كاهشي در سطوح TT4، TT3 و FT4 مشاهده گرديد. در مقايسه با گروه شاهد سطوح كاهش يافته هورمون‌هاي تیروییدي مشاهده شد. نتيجه‌گيري: چنين استنباط مي‌شود كه ممكن است بين سطوح هورمون‌هاي تیروییدي و عملكرد كليه پيوندي ارتباطي وجود داشته باشد. چکیده
تبریز، دپارتمان بیوشیمی بالینی و RIA، مرکز تحقیقات کاربردی علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران پاييز 1383; 6(3 (مسلسل 23)):193-198.

بررسي تغييرات هورمون‌هاي تيرویيدي پس از پيوند كليه

ضرغامي نصرت اله*,رهباني محمد,اركاني حسن,خسروبيگي علي

* تبریز، دپارتمان بیوشیمی بالینی و RIA، مرکز تحقیقات کاربردی علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه:
نارسايي مزمن كليه با انواع متفاوتي از اختلالات عملكرد تیرویید ارتباط دارد. در بيماران با نارسايي مزمن كليه بعد از پيوند كليه اطلاعات كمي در مورد عملكرد تیرویید وجود دارد. در اين پژوهش عملكرد غده تیرویید در بيماران با نارسايي مزمن كليه تحت دياليز قبل و بعد از پيوند كليه مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش‌ها:
اين مطالعه به صورت مورد شاهدي طراحي شد. 30 بيمار مبتلا به نارسايي مزمن كليه كه هيچ‌ كدام از آنها عارضه تیروییدي مشخصي نداشتند به عنوان گروه مورد بررسي شدند. گروه شاهد شامل 40 نفر فرد سالم بود. ارزيابي عملكرد تیرویید در دو گروه با اندازه‌گيري پارامترهاي FT4، TT4، FT3، TT3 و TSH با استفاده از كيت تجاري در دسترس راديو ايميونواسي (RIA) انجام گرديد. همچنين بعد از پيوند كليه در بيماراني كه تحت درمان با سيكلوسپورين، پردنيزولون و آزاتيوپرين بودند، سطوح سرمي نيتروژن اوره خون و كراتينين اندازه‌گيري شد. بر اين اساس بيماران به دو زير گروه شامل بيماران با عملكرد مناسب اوليه كليه پيوندي (گروه 1) و بيماران با عملكرد تاخيري كليه پيوندي (گروه 2) تقسيم شدند و آزمون‌هاي عملكرد تیرویید در روزهاي 10 و 30 بعد از پيوند در آنها ارزيابي شد.

يافته ها:
در بيماران دياليزي، ميانگين سطوح هورمون‌هاي تیروییدي در محدوده معمول قرار داشت ولي در مقايسه با گروه شاهد، اين ميانگين كاهش نشان داد. در اين مقايسه، تفاوتي در سطوح TSH ديده نشد. ده روز بعد از پيوند، كاهش سطوح هورمون‌هاي تیروییدي و TSH مشاهده شد كه اين تغييرات در گروه 2 بيشتر از گروه 1 بود. در روز سي‌ام بعد از پيوند، تغييرات در گروه 1 به سطح طبيعي رسيد و در مقايسه با قبل از عمل، بهبود مشخصي مشاهده شد، ولي در مقايسه با گروه شاهد هنوز سطوح FT3, TT3 و TT4 پايين بود. در گروه 2 سطوح TT3 نسبت به سطح نرمال كمتر بود و در مقايسه با قبل از عمل، كاهشي در سطوح TT4، TT3 و FT4 مشاهده گرديد. در مقايسه با گروه شاهد سطوح كاهش يافته هورمون‌هاي تیروییدي مشاهده شد.

: نتیجه گیری 
چنين استنباط مي‌شود كه ممكن است بين سطوح هورمون‌هاي تیروییدي و عملكرد كليه پيوندي ارتباطي وجود داشته باشد .
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پریودنتال, نسخه‌بردار, تتراد, کوکسی, همولیز, قاعدگی, كلني هايي بدون جلاي فلزي, گالاکتوره, اپیدمی, ناشتا بودن , کیت های کالبایوتک, Hemoglobin, مانیتول, پلی‌سیتمی, سیوز, مونومرفیبرین, نبيل, آلكالین, دیسنتریک, فوشین, تخفیف‌ علایم‌ بواسیر, باکتری‌کش, گلوبین, پرولاکتینوما, لیوفیلیزه, ساینس, تعرفه‌ها, منوسیت, گلوكورونيد, میکروب, PBS, rouleaux, اريتروپويز, پستانک, فرایند پیری مغز, یوروبیلی, دانشگاه آزاد اسلامی, آمیلوئیدی, پراکسیداز, هموليز, Hematology, اپی‌تلیوم, اپیدمی, کورینه, گلوتارآلدئید, سيستم استرپ – اويدين, گرانول, ویروسپس, کوکسی, اندیکاسیون, ائوزينوفيل, پلاکهای, هماگلوتیناسیون, پزشک, محققین, کالیبراسیون, איינגאס, Персийскизалив, هايپو, anti-microbial, نوترن بلارت, استافيلوكوكي, میکروب, بیماری های ناشی از کمبود ویتامین D , خونریزی زیر پوستی (کبود شدن), کپسول بومن, بافیلومایسین, سلول‌ها, تیروزین, آگلوتینوژن,