بررسي اثر ميدان الكترومغناطيس بر تخمدان و هورمون هاي جنسي موش صحرايي ماده
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
منصفي مليحه الزمان,بهاالديني امين‌ اله,پيروز منيژه,حقيقي صنم نویسنده / نويسندگان
مترجم
میدان الکترومغناطیس - تخمدان - هورمون های جنسی کلید واژه
زمينه و هدف: ازدياد وسايل الكتريكي و سيستم هاي ارتباطي و شبكه رو به گسترش و وسيع سيستم هاي توزيع نيروي الكتريكي، باعث رشد فزاينده ميدانهاي الكترومغناطيس در زندگي امروزي شده است. با توجه به گزارشاتي حاكي از اثرات سوء ميدان الكترومغناطيس بر موجودات زنده، در مطالعه حاضر اثر اين ميادين بر تغييرات دستگاه تناسلي ماده كه به توليد نسل مرتبط است، مورد تحقيق قرار گرفت. روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 32 سر موش صحرايي ماده بالغ كه همگي در مرحله دي استروس از سيكل استروس قرار داشتند، به چهار گروه تقسيم شدند؛ در هر گروه 8 موش قرار گرفت. گروه هاي مورد MF1 و MF2 به ترتيب به مدت 5 و 10 روز در ميدان الكترومغناطيس با شدت 43 گوس 4.3) ميلي تسلا( و گروه هاي شاهد C1 و C2 نيز به ترتيب به مدت 5 و 10 روز در ميدان خاموش قرار گرفتند. بعد از اتمام زمان قرارگيري در ميدان، موش ها بيهوش شدند و از آئورت پشتي آنها خونگيري و ميزان هورمون هاي FSH و LH سرم با استفاده از روش راديوايميونواسي و نيز هورمون هاي استروژن و پروژسترون اندازه گيري شد؛ سپس تخمدان ها خارج شدند و مقاطع سريال طولي به ضخامت 5 ميكرومتر تهيه و با روش هماتوكسيلين - ائوزين (H&E) رنگ آميزي و بلندترين قطر فوليكول هاي تخمدان و جسم زرد اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري Mann-Whitney-U با سطح معني داري P?0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: بين غلظت استروژن و پروژسترون و سطح سرمي FSH و LH و نيز در قطر انواع مختلف فوليكول هاي تخمدان در گروه هاي مورد و شاهد 5 روزه و 10 روزه اختلاف معني داري وجود نداشت اما كاهش در قطر جسم زرد گروه MF1 نسبت به C1 و كاهش قطر فوليكول هاي ثانويه در تخمدان چپ گروه MF1 نسبت به MF2 مشاهده گرديد. نتيجه گيري: قرار گرفتن در معرض ميدانهاي الكترومغناطيس الزاما هميشه با ايجاد اثرات منفي در بدن موجود زنده همراه نخواهد بود و بسته به وضعيت بيولوژيك سلول مورد مطالعه، هدايت بافتي و شعاع سطحي كه جريان از آن عبور مي كند، مي تواند به صورت مهار كننده يا فعال كننده عمل كند. چکیده
شيراز، بخش زيست شناسي، گروه آموزشي زيست شناسي، دانشكده علوم دانشگاه شيراز - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1383; 11(4 (پياپي 21)):26-32.

بررسي اثر ميدان الكترومغناطيس بر تخمدان و هورمون هاي جنسي موش صحرايي ماده

منصفي مليحه الزمان,بهاالديني امين‌ اله,پيروز منيژه,حقيقي صنم

* شيراز، بخش زيست شناسي، گروه آموزشي زيست شناسي، دانشكده علوم دانشگاه شيراز

زمينه و هدف:
ازدياد وسايل الكتريكي و سيستم هاي ارتباطي و شبكه رو به گسترش و وسيع سيستم هاي توزيع نيروي الكتريكي، باعث رشد فزاينده ميدانهاي الكترومغناطيس در زندگي امروزي شده است. با توجه به گزارشاتي حاكي از اثرات سوء ميدان الكترومغناطيس بر موجودات زنده، در مطالعه حاضر اثر اين ميادين بر تغييرات دستگاه تناسلي ماده كه به توليد نسل مرتبط است، مورد تحقيق قرار گرفت.

روش بررسي:
در اين مطالعه تجربي، 32 سر موش صحرايي ماده بالغ كه همگي در مرحله دي استروس از سيكل استروس قرار داشتند، به چهار گروه تقسيم شدند؛ در هر گروه 8 موش قرار گرفت. گروه هاي مورد MF1 و MF2 به ترتيب به مدت 5 و 10 روز در ميدان الكترومغناطيس با شدت 43 گوس 4.3) ميلي تسلا( و گروه هاي شاهد C1 و C2 نيز به ترتيب به مدت 5 و 10 روز در ميدان خاموش قرار گرفتند. بعد از اتمام زمان قرارگيري در ميدان، موش ها بيهوش شدند و از آئورت پشتي آنها خونگيري و ميزان هورمون هاي FSH و LH سرم با استفاده از روش راديوايميونواسي و نيز هورمون هاي استروژن و پروژسترون اندازه گيري شد؛ سپس تخمدان ها خارج شدند و مقاطع سريال طولي به ضخامت 5 ميكرومتر تهيه و با روش هماتوكسيلين - ائوزين (H&E) رنگ آميزي و بلندترين قطر فوليكول هاي تخمدان و جسم زرد اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري Mann-Whitney-U با سطح معني داري P?0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها:
بين غلظت استروژن و پروژسترون و سطح سرمي FSH و LH و نيز در قطر انواع مختلف فوليكول هاي تخمدان در گروه هاي مورد و شاهد 5 روزه و 10 روزه اختلاف معني داري وجود نداشت اما كاهش در قطر جسم زرد گروه MF1 نسبت به C1 و كاهش قطر فوليكول هاي ثانويه در تخمدان چپ گروه MF1 نسبت به MF2 مشاهده گرديد.

: نتیجه گیری
 قرار گرفتن در معرض ميدانهاي الكترومغناطيس الزاما هميشه با ايجاد اثرات منفي در بدن موجود زنده همراه نخواهد بود و بسته به وضعيت بيولوژيك سلول مورد مطالعه، هدايت بافتي و شعاع سطحي كه جريان از آن عبور مي كند، مي تواند به صورت مهار كننده يا فعال كننده عمل كند
.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سیاه‌پوست, تیرویید, تترااستيك, BIOKIT, هماتوکریت, ترنس, ماهیچه‌های, کروموزوم Y, روغن نارگیل, میکرولیتر, محدوده نرمال, گروه, iron/TIBC), ميكرون, پروتئینها, میکرون, قاعدگی(LMP), کریپتوکوکوس, موکوس, آمینواسید, كانسري, بیماری های مزمن , هما فروهش تهرانی, مایک رایدر, چرا یک آزمایشگاهی موفق هستید؟, ویتامین, نانوباکتر, جذب کلسیم, گوارش و كبد, آسپارتات, زخم دستگاه فوقانی گوارش, تخمدانها, گیرنده پروتئین G 8, ویروسها, کاربرد کروموزوم پلی تن, آزمایشگاه سینا شرق, آزمایشگاه تشخیص طبی, روغن های گیاهی, نعناع, آنتی‌هیستامین, كپسولاتوم, Bio-Rad, تشخيص قطعي بيماري سل, GolfePersique, پروتئین رتینوبلاستوما (RB), آویشن و پونه, لیکوئید, فهرست آزمایش های بیوشیمی, کوشینگ, هورمون‌ها, یرسینیا انتروکولیتیکا, بخش نوكلئوپلآسم, تضمین کیفیت در بخش نمونه گیری, Persesche, پیوند مغز استخوان, گرسنگی, نوتروفیلها, سارکوم کاپوزی, مک, محصولات پروبیوتیک, دانشگاه های علوم پزشکی, تست PPD, نانوباکتر, سر سمپلر مناسب, نوتروفیل, فلورازپام, مخملک, pseudocyst, پوستهای خشک , آمیلوپکتین,