بررسي اثر ميدان الكترومغناطيس بر تخمدان و هورمون هاي جنسي موش صحرايي ماده
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
منصفي مليحه الزمان,بهاالديني امين‌ اله,پيروز منيژه,حقيقي صنم نویسنده / نويسندگان
مترجم
میدان الکترومغناطیس - تخمدان - هورمون های جنسی کلید واژه
زمينه و هدف: ازدياد وسايل الكتريكي و سيستم هاي ارتباطي و شبكه رو به گسترش و وسيع سيستم هاي توزيع نيروي الكتريكي، باعث رشد فزاينده ميدانهاي الكترومغناطيس در زندگي امروزي شده است. با توجه به گزارشاتي حاكي از اثرات سوء ميدان الكترومغناطيس بر موجودات زنده، در مطالعه حاضر اثر اين ميادين بر تغييرات دستگاه تناسلي ماده كه به توليد نسل مرتبط است، مورد تحقيق قرار گرفت. روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 32 سر موش صحرايي ماده بالغ كه همگي در مرحله دي استروس از سيكل استروس قرار داشتند، به چهار گروه تقسيم شدند؛ در هر گروه 8 موش قرار گرفت. گروه هاي مورد MF1 و MF2 به ترتيب به مدت 5 و 10 روز در ميدان الكترومغناطيس با شدت 43 گوس 4.3) ميلي تسلا( و گروه هاي شاهد C1 و C2 نيز به ترتيب به مدت 5 و 10 روز در ميدان خاموش قرار گرفتند. بعد از اتمام زمان قرارگيري در ميدان، موش ها بيهوش شدند و از آئورت پشتي آنها خونگيري و ميزان هورمون هاي FSH و LH سرم با استفاده از روش راديوايميونواسي و نيز هورمون هاي استروژن و پروژسترون اندازه گيري شد؛ سپس تخمدان ها خارج شدند و مقاطع سريال طولي به ضخامت 5 ميكرومتر تهيه و با روش هماتوكسيلين - ائوزين (H&E) رنگ آميزي و بلندترين قطر فوليكول هاي تخمدان و جسم زرد اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري Mann-Whitney-U با سطح معني داري P?0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: بين غلظت استروژن و پروژسترون و سطح سرمي FSH و LH و نيز در قطر انواع مختلف فوليكول هاي تخمدان در گروه هاي مورد و شاهد 5 روزه و 10 روزه اختلاف معني داري وجود نداشت اما كاهش در قطر جسم زرد گروه MF1 نسبت به C1 و كاهش قطر فوليكول هاي ثانويه در تخمدان چپ گروه MF1 نسبت به MF2 مشاهده گرديد. نتيجه گيري: قرار گرفتن در معرض ميدانهاي الكترومغناطيس الزاما هميشه با ايجاد اثرات منفي در بدن موجود زنده همراه نخواهد بود و بسته به وضعيت بيولوژيك سلول مورد مطالعه، هدايت بافتي و شعاع سطحي كه جريان از آن عبور مي كند، مي تواند به صورت مهار كننده يا فعال كننده عمل كند. چکیده
شيراز، بخش زيست شناسي، گروه آموزشي زيست شناسي، دانشكده علوم دانشگاه شيراز - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1383; 11(4 (پياپي 21)):26-32.

بررسي اثر ميدان الكترومغناطيس بر تخمدان و هورمون هاي جنسي موش صحرايي ماده

منصفي مليحه الزمان,بهاالديني امين‌ اله,پيروز منيژه,حقيقي صنم

* شيراز، بخش زيست شناسي، گروه آموزشي زيست شناسي، دانشكده علوم دانشگاه شيراز

زمينه و هدف:
ازدياد وسايل الكتريكي و سيستم هاي ارتباطي و شبكه رو به گسترش و وسيع سيستم هاي توزيع نيروي الكتريكي، باعث رشد فزاينده ميدانهاي الكترومغناطيس در زندگي امروزي شده است. با توجه به گزارشاتي حاكي از اثرات سوء ميدان الكترومغناطيس بر موجودات زنده، در مطالعه حاضر اثر اين ميادين بر تغييرات دستگاه تناسلي ماده كه به توليد نسل مرتبط است، مورد تحقيق قرار گرفت.

روش بررسي:
در اين مطالعه تجربي، 32 سر موش صحرايي ماده بالغ كه همگي در مرحله دي استروس از سيكل استروس قرار داشتند، به چهار گروه تقسيم شدند؛ در هر گروه 8 موش قرار گرفت. گروه هاي مورد MF1 و MF2 به ترتيب به مدت 5 و 10 روز در ميدان الكترومغناطيس با شدت 43 گوس 4.3) ميلي تسلا( و گروه هاي شاهد C1 و C2 نيز به ترتيب به مدت 5 و 10 روز در ميدان خاموش قرار گرفتند. بعد از اتمام زمان قرارگيري در ميدان، موش ها بيهوش شدند و از آئورت پشتي آنها خونگيري و ميزان هورمون هاي FSH و LH سرم با استفاده از روش راديوايميونواسي و نيز هورمون هاي استروژن و پروژسترون اندازه گيري شد؛ سپس تخمدان ها خارج شدند و مقاطع سريال طولي به ضخامت 5 ميكرومتر تهيه و با روش هماتوكسيلين - ائوزين (H&E) رنگ آميزي و بلندترين قطر فوليكول هاي تخمدان و جسم زرد اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري Mann-Whitney-U با سطح معني داري P?0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها:
بين غلظت استروژن و پروژسترون و سطح سرمي FSH و LH و نيز در قطر انواع مختلف فوليكول هاي تخمدان در گروه هاي مورد و شاهد 5 روزه و 10 روزه اختلاف معني داري وجود نداشت اما كاهش در قطر جسم زرد گروه MF1 نسبت به C1 و كاهش قطر فوليكول هاي ثانويه در تخمدان چپ گروه MF1 نسبت به MF2 مشاهده گرديد.

: نتیجه گیری
 قرار گرفتن در معرض ميدانهاي الكترومغناطيس الزاما هميشه با ايجاد اثرات منفي در بدن موجود زنده همراه نخواهد بود و بسته به وضعيت بيولوژيك سلول مورد مطالعه، هدايت بافتي و شعاع سطحي كه جريان از آن عبور مي كند، مي تواند به صورت مهار كننده يا فعال كننده عمل كند
.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

قبل از انجام آزمایش , فاسیولای, زمان استاندارد, میتوکندری, اگزالیک, اتوآنالایزر, کپسید, پوشش مجرای گوارش, rheumatoid, تروپوکلاژن, پروفازی, تغذیه با شیر مادر, ويديو, دندانپزشکان, كادميم, عوامل قارچي, PBS: مخفف و مختصر شده براي peripheral blood smear, مخدرها(میریدن{دمرول}،مورفین, آزمایش‌های, سرطان‌ چشم, تغییرات مزد و حقوق, فسفات کلسیم , سیتولوژیک, Vertigo, لانست, هماتولوژِی, مخفف, علوم آزمايشگاهي, يرسينيا مانيتول, پيلوري, مارکر, انسولين, نیتریک, انمی همولیتیک, ماده هموتائورین, كاهش كلسترول خون, منفی کاذب, بیماری‌ های عصبی, وزيكل, گلومرولار, کراتینین, سولفانیلیک, واﮐﺴـﻦ, رطوبت و حرارت, نازوفارنکس, کتاب بیوشیمی تیتز, اكسیژنه, منوآمین, میکروپلیت, درمان لک های پوستی, میلون, formula, arianpajooh, آندميك, ترمبوسایتوپنی, همولیز, شركت تحقيقاتي توليدي فارمد آوران سبز, محیط TSI, كريستال, لپتین, دکتر عباس فرزانگان, مارکر, میکروسکوپی, چرب, آزمايشات چكاپ خانم ها , IFCC, تأمین‌اجتماعی, شکستن قلنج کمر, کلسترول خون بالا, هلیکوباکتری‌ها,