ارتباط هيرسوتيسم با ميزان هورمون هاي جنسي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
قادري رضا,شريف زاده غلام رضا,فرامرزي راحله,فرامرزي ريحانه نویسنده / نويسندگان
مترجم
هیرسوتیسم - هورمون های جنسی کلید واژه
زمينه و هدف: هيرسوتيسم يک اختلال شايع در خانم ها مي باشد که به صورت افزايش رشد موهاي انتهايي در نواحي که معمولا نبايد وجود داشته باشند، تظاهر مي کند. علل متعددي براي هيرسوتيسم مطرح است؛ از جمله مي توان به اختلالات هورموني (مانند بيماريهاي تخمدان و آدرنال) و بيماريهاي تومورال اشاره کرد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط هيرسوتيسم با سندرم تخمدان پلي کيستيک و اختلالات هورمون هاي جنسي در دانش آموزان مقطع دبيرستان و دانشجويان دختر انجام شد. روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي، تعداد 35 دختر دانش آموز مقطع دبيرستان و دانشجوي دانشگاه که بر اساس معيار فريمن و گالوي امتياز بيشتر از 8 را کسب نمودند، در گروه مورد قرار گرفتند و با 35 شاهد از بين همکلاسي هاي خود مقايسه شدند. با استفاده از سونوگرافي تخمدان و نمونه خون به ترتيب وضعيت سندرم تخمدان پلي کيستيک و ميزان هورمون هاي جنسي (تستوسترون و 17 آلفا هيدروکسي پروژسترون) در اين افراد بررسي گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري t، Chi-Square و رگرسيون لجستيک در سطح ?=0.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. يافته ها: ميانگين سطح تستوسترون در گروه مورد 0.63±0.33 ng/ml و در گروه شاهد 0.37±0.15 ng/ml برآورد گرديد که اختلاف معني داري را نشان داد. 4 نفر (11.4%) از افراد گروه شاهد و 13 نفر (37.1%) از افراد گروه مورد، مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک بودند (OR:4.6; P=0.017)؛ همچنين 2 نفر (5.7%) از افراد گروه شاهد و 10 نفر (28.6%) از افراد گروه مورد، سطح هورمون 17 آلفا هيدروکسي پروژسترون غير طبيعي داشتند (OR=6.6; P=0.02). نتيجه گيري: طبق يافته هاي مطالعه حاضر، ارتباط معني دار بين هيرسوتيسم و سندرم تخمدان پلي کيستيک و اختلالات آدرنال وجود دارد. مطالعات بيشتر (کارآزمايي باليني) در اين زمينه توصيه مي شود چکیده
بيرجند، خيابان غفاري، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، دانشکده پزشکي، گروه آموزشي پوست - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1383; 11(3 (پياپي 20)):11-16.

ارتباط هيرسوتيسم با ميزان هورمون هاي جنسي

قادري رضا,شريف زاده غلام رضا,فرامرزي راحله,فرامرزي ريحانه

* بيرجند، خيابان غفاري، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، دانشکده پزشکي، گروه آموزشي پوست

زمينه و هدف:
هيرسوتيسم يک اختلال شايع در خانم ها مي باشد که به صورت افزايش رشد موهاي انتهايي در نواحي که معمولا نبايد وجود داشته باشند، تظاهر مي کند. علل متعددي براي هيرسوتيسم مطرح است؛ از جمله مي توان به اختلالات هورموني (مانند بيماريهاي تخمدان و آدرنال) و بيماريهاي تومورال اشاره کرد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط هيرسوتيسم با سندرم تخمدان پلي کيستيک و اختلالات هورمون هاي جنسي در دانش آموزان مقطع دبيرستان و دانشجويان دختر انجام شد.

روش بررسي:
در اين مطالعه مورد – شاهدي، تعداد 35 دختر دانش آموز مقطع دبيرستان و دانشجوي دانشگاه که بر اساس معيار فريمن و گالوي امتياز بيشتر از 8 را کسب نمودند، در گروه مورد قرار گرفتند و با 35 شاهد از بين همکلاسي هاي خود مقايسه شدند. با استفاده از سونوگرافي تخمدان و نمونه خون به ترتيب وضعيت سندرم تخمدان پلي کيستيک و ميزان هورمون هاي جنسي (تستوسترون و 17 آلفا هيدروکسي پروژسترون) در اين افراد بررسي گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري t، Chi-Square و رگرسيون لجستيک در سطح ?=0.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.

يافته ها:
ميانگين سطح تستوسترون در گروه مورد 0.63±0.33 ng/ml و در گروه شاهد 0.37±0.15 ng/ml برآورد گرديد که اختلاف معني داري را نشان داد. 4 نفر (11.4%) از افراد گروه شاهد و 13 نفر (37.1%) از افراد گروه مورد، مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک بودند (OR:4.6; P=0.017)؛ همچنين 2 نفر (5.7%) از افراد گروه شاهد و 10 نفر (28.6%) از افراد گروه مورد، سطح هورمون 17 آلفا هيدروکسي پروژسترون غير طبيعي داشتند (OR=6.6; P=0.02).

   : نتيجه گيري
طبق يافته هاي مطالعه حاضر، ارتباط معني دار بين هيرسوتيسم و سندرم تخمدان پلي کيستيک و اختلالات آدرنال وجود دارد. مطالعات بيشتر (کارآزمايي باليني) در اين زمينه توصيه مي شود
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

CALBIOTECH امريكا, مایکو, بیولوژی, کلسترول خون, انجام آزمایش, آگلوتینین, واكسيناسيون, اینفندیبولار, فولیکولی, آلفا۲-گلوبولین, هماچوري, سالیسیلیک, فلج, حسگرهای, هوچکین, ليگاندين, ميكوباكتريوم, آسپيره تروفوزوئيت, پروستات, ايدز, زخم دیواره معده, پارامترهایی, علوم آزمایشگاهی, الکتروفورز سرم, آرتریت روماتوئید, ساختمان و غلظت پروترومبین, عوامل بيولوژيكي , نانودارو, میکروبی, پیام وزیر بهداشت, سلول های بنیادی کبدی, اپیکتوگرام, نمونه‌های بالینی و غیر بالینی, بوتولیسم, گلوتاتیون, کلنی, بازهاي پورين, هماتولوژی, وراثتی, استروئيد, مسمومیت غذایی, وزیکول, تفسیر, شيلوميكرون, پارتیکولهای, Diphyllobothrium latum scolex, انتروکوکوس, كيت هاي تورچ و عفوني, آزمایشگاه و آزمایشگاهیان, کربوهیدرات, تستهای, کولمر, ویتامین D, بیماری کرایوگلوبولینیمیا, ملانوم, TSH, ترانسفرين, ميـكروب, سافرانین, گلژی, ریبوزومها, تريكوموناس, باکتری های هوازی, مرفولوژی, فیستول, آپولو, میکروپلیتها, thalassemia, دکتر علی میررضایی, رینوویروس های انسانی,