ارتباط بين سطح LH روز سوم سيكل و پاسخ تخمدان در سيكل هاي لقاح خارج رحمي (IVF)
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حسين رشيدي بتول,مقيمي رقيه,آقاقزويني ليلا نویسنده / نويسندگان
مترجم
LH - IVF - تخمدان - سیکل کلید واژه
سالهاي اخير اوج پيشرفت در درمان ناباروري بوده است بطوريكه ابداع روشهاي جديد سهم بسزايي در اين پيشرفت داشته اند. در اين روشها، فاكتورهاي بسياري جهت ارزيابي و تشخيص در نظر گرفته مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط سطح LH روز سوم سيكل در سيكلهاي لقاح خارج رحمي با ميزان پاسخ تخمدان مي باشد. مطالعه از نوع توصيفي (Case series) بوده و بنابراين 78 بيمار كانديد IVF با شرايط ورود به مطالعه، انتخاب و بر اساس سطح LH روز سوم بدو دسته تقسيم شدند. گروه اول شامل 14 نفر با HL<3 mIU/ml و گروه دوم 64 نفر، با HL>3 mIU/ml بودند. بيماران براساس برنامه درماني رژيم طولاني ثابت با آگونيست گنادوتروپينها به همراه گنادوتروپين انساني وارد سيكل درماني شدند. در پايان دو گروه از نظر تعداد فوليكول، تعداد تخمك بدست آمده، طول مدت تحريك تخمداني، تعداد آمپولهاي گنادوتروپين مصرفي، تعداد جنين به دست آمده، ميزان حذف سيكل و نهايتا ميزان بارداري با يكديگر مقايسه شدند. براساس نتايج بدست آمده و با توجه به P value<0.05، هيچگونه ارتباطي بين سطح LH روز سوم و سن بيمار، نوع ناباروري، علت ناباروري و طول مدت ناباروري ملاحظه نگرديد. از طرف ديگر دو گروه از نظر پاسخ تخمدان، ميزان فوليكول و تخمك به دست آمده، طول مدت تحريك، تعداد آمپول مصرف شده، تعداد جنين بوجود آمده، ميزان لغو شدن سيكلها و ميزان بارداري كلينيكي، تفاوت آماري معني داري نشان ندادند. اين بدان معني است كه سطح LH روز سوم در سيكلهاي لقاح خارج رحمي با ميزان موفقيت ارتباطي ندارد. چکیده
بخش بهداشت باروري، بيمارستان ولي عصر، مجتمع بيمارستاني امام خميني، بلوار كشاورز، ‌تهران، ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

باروري و ناباروري بهار 1381; 3(2 (مسلسل 10)):14-18.

ارتباط بين سطح LH روز سوم سيكل و پاسخ تخمدان در سيكل هاي لقاح خارج رحمي (IVF)

حسين رشيدي بتول*,مقيمي رقيه,آقاقزويني ليلا

* بخش بهداشت باروري، بيمارستان ولي عصر، مجتمع بيمارستاني امام خميني، بلوار كشاورز، ‌تهران، ايران

سالهاي اخير اوج پيشرفت در درمان ناباروري بوده است بطوريكه ابداع روشهاي جديد سهم بسزايي در اين پيشرفت داشته اند. در اين روشها، فاكتورهاي بسياري جهت ارزيابي و تشخيص در نظر گرفته مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط سطح LH روز سوم سيكل در سيكلهاي لقاح خارج رحمي با ميزان پاسخ تخمدان مي باشد. مطالعه از نوع توصيفي (Case series) بوده و بنابراين 78 بيمار كانديد IVF با شرايط ورود به مطالعه، انتخاب و بر اساس سطح LH روز سوم بدو دسته تقسيم شدند. گروه اول شامل 14 نفر با HL<3 mIU/ml و گروه دوم 64 نفر، با HL>3 mIU/ml بودند. بيماران براساس برنامه درماني رژيم طولاني ثابت با آگونيست گنادوتروپينها به همراه گنادوتروپين انساني وارد سيكل درماني شدند. در پايان دو گروه از نظر تعداد فوليكول، تعداد تخمك بدست آمده، طول مدت تحريك تخمداني، تعداد آمپولهاي گنادوتروپين مصرفي، تعداد جنين به دست آمده، ميزان حذف سيكل و نهايتا ميزان بارداري با يكديگر مقايسه شدند.

براساس نتايج بدست آمده و با توجه به P value<0.05، هيچگونه ارتباطي بين سطح LH روز سوم و سن بيمار، نوع ناباروري، علت ناباروري و طول مدت ناباروري ملاحظه نگرديد. از طرف ديگر دو گروه از نظر پاسخ تخمدان، ميزان فوليكول و تخمك به دست آمده، طول مدت تحريك، تعداد آمپول مصرف شده، تعداد جنين بوجود آمده، ميزان لغو شدن سيكلها و ميزان بارداري كلينيكي، تفاوت آماري معني داري نشان ندادند. اين بدان معني است كه سطح LH روز سوم در سيكلهاي لقاح خارج رحمي با ميزان موفقيت ارتباطي ندارد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ترمیم و طراوت پوست, شیستوزومیازیس, سارکوئیدوز, گلیگوژن, مرگ , فرانسیسیلا تولارنسیس مسری, فسفات, ژورنال بین المللی سیستماتیک میکروبیولوژی, مالتیپل, وریدهای, گلوبین, مایلوئیدی, LDL, مورژلونز, چای لیمو ممنوع, کربوراندوم, تست camp, لوزالمعده, ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس, ویروسها, آندوسكوپي, محلولی, انجمن ام اس, سارکوئیدوز, سرطان‌زا , هپاتیت, لوگل, علائم سرطان لوزالعمده, آنتی‌اكسیدان, Anti-MCV , استروژن, مادرزادی, ATP, سيتوزول, Historical biology, پرسنل آزمایشگاهی, حکیم سید اسماعیل جرجانی , لاپلاس, HRP, عفونتهای باکتریایی, Pho-su-oan, ورزش, ویداس, هليكو, رادیولوژی, نوتروفیل, تنقلات مفید برای قلب, آپاتیت, وﯾـﺮوس, پروتئازی, لوسمی, شيميوتاكتيك, Latant, هدف, هاروارد, گولبول‌هاي, Primming‏, نوروپاتی, پلاکتی, گلومرول, رشته ایمنولوژی, مصرف زیاد سبزی, لیپیدها, ميكروارگانيسم, کروماتوگرافی, کانداکتیویتی, کورتیزول, لنفوپروليفراتيو, داینامیک, گلومرولي,