سندروم هاي حاد كرونر و فاكتورهاي كمپلمان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نامداري مهرداد*,اسماعيلي علي,ندري صديقه,ساكت ساسان,طراحي محمدجواد,شيرخاني يعقوب,سپهوند اصغر,بهاروند بابك نویسنده / نويسندگان
مترجم
کرونر - قلب - کمپلمان کلید واژه
مقدمه: بيماري عروق كرونر از شايع ترين و مهم ترين علل مرگ در جهان است. زمينه ساز اصلي بيماري، آترواسكلروز عروق كرونر است. اين بيماري عروق كرونر داراي طيف وسيعي است كه در يك سر طيف ايسكمي بدون علامت و در سر ديگر طيف، مرگ ناگهاني است. هدف اين مطالعه بررسي تفاوت ها و مقايسه تغييرات اجزاي c3 و c4 كمپلمان در اين دو بيماري است. تا شايد بتوان از اين اجزا به عنوان شاخص هايي براي تعيين پيش آگهي و عوارض حاد آن ها استفاده نمود. مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي 30 بيماراز هر گروه بيماران دچار انفاركتوس حاد قلبي و آنژين صدري ناپايدار كه در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي بستري شده بودند. با 30 فرد سالم داوطلب به عنوان گروه كنترل مقايسه شدند، يافته هاي باليني و آزمايشگاهي در زمان بستري، 12 ساعت، 24 ساعت و 48 ساعت بعد جمع آوري شد. از همه بيماران نوار قلب در بدو ورود و روزانه گرفته شد، اكوكارديوگرافي به عمل آمد و از همه بيماران نمونه خون براي تعيين سطح سرمي كمپلمان گرفته شد. بيماران تا 14 روز پس از ترخيص پيگيري شدند. يافته ها: در بررسي انجام شده سيستم كمپلمان در هر دو گروه بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد وآنژين صدري ناپايدار فعال شده بود. در گروه بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميزان فعاليت شديدتر از گروه بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار بود (P<0.01) در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد و نارسايي قلبي متعاقب آن و در بيماران با انفاركتوس حاد با موجQ بالاتر از بقيه موارد بود (P<0.01) در بيماران با انفاركتوس حاد سطح سرمي اجزاي كمپلمان به طور مستقيم با بالاترين سطح Cratin phosphor kinas (CPK) و به طور معكوس با كسر تخليه بطني مرتبط بود (r=0.71) و از طرفي افزايش سطح سرمي كمپلمان به طور مستقيم با افزايش مرگ و مير بيماران ارتباط داشت. در بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار بين سطح سرمي C3 با كسر تخليه بطني ارتباط معني دار وجود داشت (r=0.71). مقايسه سطح سرمي كمپلمان دو گروه انفاركتوس حاد و آنژين صدري ناپايدار با گروه كنترل اختلاف معني داري را نشان داد (P<0.01). نتيجه گيري: در گروه بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد قلبي سطح سرمي اجزاي كمپلمان با بروز نارسايي قلب و انفاركتوس، موج Q و مرگ و مير ارتباط داشت؛ ولي در بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار تنها بيانگر فعال شدن اين سيتم است و فقط سطح سرمي C3 با ميزان قدرت انقباضي قلب ارتباط داشت. چکیده
* خرم آباد، خير آباد، بيمارستان قلب، گروه قلب، دانشگاه علوم پزشكي لرستان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
سندروم هاي حاد كرونر و فاكتورهاي كمپلمان

مقدمه:
بيماري عروق كرونر از شايع ترين و مهم ترين علل مرگ در جهان است. زمينه ساز اصلي بيماري، آترواسكلروز عروق كرونر است. اين بيماري عروق كرونر داراي طيف وسيعي است كه در يك سر طيف ايسكمي بدون علامت و در سر ديگر طيف، مرگ ناگهاني است. هدف اين مطالعه بررسي تفاوت ها و مقايسه تغييرات اجزاي c3 و c4 كمپلمان در اين دو بيماري است. تا شايد بتوان از اين اجزا به عنوان شاخص هايي براي تعيين پيش آگهي و عوارض حاد آن ها استفاده نمود.

مواد و روش ها:
در اين مطالعه مقطعي 30 بيماراز هر گروه بيماران دچار انفاركتوس حاد قلبي و آنژين صدري ناپايدار كه در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي بستري شده بودند. با 30 فرد سالم داوطلب به عنوان گروه كنترل مقايسه شدند، يافته هاي باليني و آزمايشگاهي در زمان بستري، 12 ساعت، 24 ساعت و 48 ساعت بعد جمع آوري شد.

از همه بيماران نوار قلب در بدو ورود و روزانه گرفته شد، اكوكارديوگرافي به عمل آمد و از همه بيماران نمونه خون براي تعيين سطح سرمي كمپلمان گرفته شد. بيماران تا 14 روز پس از ترخيص پيگيري شدند.

يافته ها:
در بررسي انجام شده سيستم كمپلمان در هر دو گروه بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد وآنژين صدري ناپايدار فعال شده بود. در گروه بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميزان فعاليت شديدتر از گروه بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار بود (P<0.01) در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد و نارسايي قلبي متعاقب آن و در بيماران با انفاركتوس حاد با موجQ بالاتر از بقيه موارد بود (P<0.01) در بيماران با انفاركتوس حاد سطح سرمي اجزاي كمپلمان به طور مستقيم با بالاترين سطح Cratin phosphor kinas (CPK) و به طور معكوس با كسر تخليه بطني مرتبط بود (r=0.71) و از طرفي افزايش سطح سرمي كمپلمان به طور مستقيم با افزايش مرگ و مير بيماران ارتباط داشت. در بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار بين سطح سرمي C3 با كسر تخليه بطني ارتباط معني دار وجود داشت (r=0.71). مقايسه سطح سرمي كمپلمان دو گروه انفاركتوس حاد و آنژين صدري ناپايدار با گروه كنترل اختلاف معني داري را نشان داد (P<0.01).

نتيجه گيري
 در گروه بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد قلبي سطح سرمي اجزاي كمپلمان با بروز نارسايي قلب و انفاركتوس، موج Q و مرگ و مير ارتباط داشت؛ ولي در بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار تنها بيانگر فعال شدن اين سيتم است و فقط سطح سرمي C3 با ميزان قدرت انقباضي قلب ارتباط داشت.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سم بوتولينوم, متخصص علوم آزمایشگاهی, ائوزينوفيليك, هماچوري, استروئیدی, آلرژيك, مرفین, micribiologist, میکرومتر, ویروسها, آزمایشگاه های پاتولوژی ایران, حساسيت, Aplastic, ویروسها, سیلسیوس, گروه های خونی, نانو, رئیس انجمن آمریکایی پیشرفت علوم, ويروس آبله, آنزيمها, اورگانيسم, تفاوت اب مقطر و اب ديونيزه, microscopically, درد سینه (آنژین), خونگيري, پاتولوسیت, رشته علوم ازمایشگاهی, آنالیت, كمپاني CALBIOTECH, Mg, کلومیفن, پاژه،اوستئیت, ویسکوزیته, تست های تشخیص عدم اعتیاد , آمونیوم, نارسايي تنفسي, جهانی, هوجكين‌, آگلوتین, گامتوسیتها, ديوكسي, BPPV, کروموژوم, روز علوم آزمایشگاهی, پروتئین آمیلوئید A سرمی, كيت T3 سیستم استریپ اویدین, پزشک, آنتی اسپرم, کیت‌های, گلبولهای سفید خون, هموگلوبين, لنفوسیتها, پاراتیروئیدیسم, پلیتهای, گلاسیال, غیرمحلول, شریانهای, Urine, بیفیدوباکتریوم, virioloid, آسنتریک, لوگل, فاسيولوز, گلیکوپروتئین, تقویت, اریتروسیتی, Sheikh Zayad Grand Mosque, سلولهای بنیادی, RDW, آویشن و پونه,