ارزيابي روش هاي توليد آنتي بادي عليه گلبول هاي قرمز گوسفند جهت به كارگيري در سنجش فعاليت سيستم كمپلمان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ياري فاطمه*,حميدپورزارع لطيف نویسنده / نويسندگان
مترجم
انتی بادی - گلبول قرمز گوسفند - کمپلمان کلید واژه
سابقه و هدف: در ارزيابي فعاليت سيستم كمپلمان و پي بردن به نقصان احتمالي در عملكرد اين سيستم، غالبا از روش CH50 استفاده مي شود. در اين روش گلبول هاي قرمز گوسفند با آنتي بادي اختصاصي پوشانيده شده و قابليت سيستم كمپلمان در تكميل ليز اين سلول ها، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در اين مطالعه، به دليل نياز به آنتي بادي اختصاصي گلبول هاي قرمز گوسفند (SRBC) براي انجام آزمايش CH50، اقدام به توليد آنتي بادي پلي كلونال ويژه SRBC در حيوان خرگوش گرديد و آنتي بادي هاي توليد شده آمبوسپتور به روش هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفتند. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع تجربي (experimental) بود. براي انجام اين پژوهش، تزريق گلبول كامل گوسفند يا آنتي ژن هاي غشايي آن با چند الگوي متفاوت به حيوان خرگوش صورت گرفت. آنتي بادي به دست آمده، با استفاده از سرم پولد نرمال به عنوان منبع كمپلمان فعال (مربوط به حداقل 15 نفر از اهدا كنندگان خون) در روش CH50 بررسي و در نهايت مقدار جذب نوري (OD) مربوط به ميزان ليز گلبول ها در روش هاي مختلف با يكديگر مقايسه شد. در نهايت آناليز داده ها و مقايسه ميانگين مقادير OD541 در آزمايش CH50 با استفاده از آزمون (One-Sample) t انجام گرفت. يافته ها: تزريق گلبول كامل گوسفند به حيوان خرگوش به دفعات متعدد با هر يك از الگوهاي تزريقي و به طريق داخل صفاقي و يا وريدي، منجر به تشكيل تيتر مطلوبي از آنتي بادي در اين حيوان شده، اما سبب مرگ زود هنگام آن به علت شوك آنافيلاكتيك نيز مي گردد. در حالي كه استفاده از سلول هاي سونيكه شده و يا حرارت ديده در اين راستا، منجر به توليد آنتي سرم هايي مي گردد كه ضمن داشتن ويژگي مطلوب،بقاي حيوان هاي مورد نظر را تهديد نمي نمايد. نتيجه گيري: توليد آنتي بادي پلي كلونال بر عليه SRBC با استفاده از روش هاي مختلف، ميسر مي باشد. با اين حال اين مطالعه نشان مي دهد، چنانچه آنتي ژن هاي غشايي گلبول قرمز با روش سونيكاسيون و يا آنتي ژن هاي مقاوم به حرارت گلبول قرمز (Forssman) با به كارگيري حرارت 103 درجه سانتي گراد به دست آمده و جهت تزريق و مصون سازي حيوان مورد استفاده قرار گيرند، مي توان بدون به مخاطره انداختن بقاي حيوان، اقدام به توليد آنتي سرم با تيتر مطلوب نمود. چکیده
مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ارزيابي روش هاي توليد آنتي بادي عليه گلبول هاي قرمز گوسفند جهت به كارگيري در سنجش فعاليت سيستم كمپلمان

سابقه و هدف:
در ارزيابي فعاليت سيستم كمپلمان و پي بردن به نقصان احتمالي در عملكرد اين سيستم، غالبا از روش CH50 استفاده مي شود. در اين روش گلبول هاي قرمز گوسفند با آنتي بادي اختصاصي پوشانيده شده و قابليت سيستم كمپلمان در تكميل ليز اين سلول ها، مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

در اين مطالعه، به دليل نياز به آنتي بادي اختصاصي گلبول هاي قرمز گوسفند (SRBC) براي انجام آزمايش CH50، اقدام به توليد آنتي بادي پلي كلونال ويژه SRBC در حيوان خرگوش گرديد و آنتي بادي هاي توليد شده آمبوسپتور به روش هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفتند.

مواد و روش ها:
اين مطالعه از نوع تجربي (experimental) بود. براي انجام اين پژوهش، تزريق گلبول كامل گوسفند يا آنتي ژن هاي غشايي آن با چند الگوي متفاوت به حيوان خرگوش صورت گرفت. آنتي بادي به دست آمده، با استفاده از سرم پولد نرمال به عنوان منبع كمپلمان فعال (مربوط به حداقل 15 نفر از اهدا كنندگان خون) در روش CH50 بررسي و در نهايت مقدار جذب نوري (OD) مربوط به ميزان ليز گلبول ها در روش هاي مختلف با يكديگر مقايسه شد. در نهايت آناليز داده ها و مقايسه ميانگين مقادير OD541 در آزمايش CH50 با استفاده از آزمون (One-Sample) t انجام گرفت.

يافته ها:
تزريق گلبول كامل گوسفند به حيوان خرگوش به دفعات متعدد با هر يك از الگوهاي تزريقي و به طريق داخل صفاقي و يا وريدي، منجر به تشكيل تيتر مطلوبي از آنتي بادي در اين حيوان شده، اما سبب مرگ زود هنگام آن به علت شوك آنافيلاكتيك نيز مي گردد. در حالي كه استفاده از سلول هاي سونيكه شده و يا حرارت ديده در اين راستا، منجر به توليد آنتي سرم هايي مي گردد كه ضمن داشتن ويژگي مطلوب،بقاي حيوان هاي مورد نظر را تهديد نمي نمايد.

نتيجه گيري:
توليد آنتي بادي پلي كلونال بر عليهSRBC 
با استفاده از روش هاي مختلف، ميسر مي باشد. با اين حال اين مطالعه نشان مي دهد، چنانچه آنتي ژن هاي غشايي گلبول قرمز با روش سونيكاسيون و يا آنتي ژن هاي مقاوم به حرارت گلبول قرمز (Forssman) با به كارگيري حرارت 103 درجه سانتي گراد به دست آمده و جهت تزريق و مصون سازي حيوان مورد استفاده قرار گيرند، مي توان بدون به مخاطره انداختن بقاي حيوان، اقدام به توليد آنتي سرم با تيتر مطلوب نمود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

احساس سبکی سر , میکروسکوپ, اسپورها, لوله ی گوارش, بیکربنات, توبرکلین, virucidal, ناشتایی, هپاتوسلولار, همولیز, كپسولاتوم, FUS, latum, آزمایشگاه های معتبر تهران, گلبول‌های سفید, GPT, پزشکان عمومی, تومورشناسی, گردش, هماچوري, ورم غدد لنفاوی, هپاتیت C مزمن , هورمونهای, کواگولاز, وارفارين, میگرن, چاق, ایندکس‌های, لقاح, RH, pRB, ويروس, هيستوپلاسما, تیموتی, واکسن, مویرگها, کلسیفیکاسیون, پوستی, نانوباکتر, محیط كشت مولر, مایسین, نانوفناوری, سلول های عادی, شیگلا, پلاسماي, اکولوژیکی, لیست حق‌ بیمه , لكوسيت, XelicêFarsi, کلروفورم, ايزوآميل, رئیس بنیاد شناخت سرطان آمریکا, حالت‌ تهوع, تومور ماركرها, ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ, سرگیجه, TRANSAMINASE, كمپلمان, اصطلاحات آزمايشگاهي - هماتولوژي , کلسترول, ویروس, پیرولی, مارکرهای, تریول, SigmaAldrich–Invitrogen-, میکروسکوپ, عفونی‌شده, پلاتی, نانوسیم, پیام تبریک روز علوم آزمایشگاهیان,