بررسی علائم بالینی، اتیولوژی و درمان ولوواژینیت در دختران نابالغ