مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
شهره ملك خسروی - بیژن كبودی - مرضیه کبودی نویسنده / نويسندگان
مترجم
مسمومیت حاملگی، هوموسیستئین، سن بارداری کلید واژه
مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی نویسندگان:شهره ملك خسروی*متخصص زنان و زایمان، عضوهیات علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه بیژن كبودی پزشك عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرضیه کبودی کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خلاصه مقدمه: براساس مطالعات مقطعی، مسمومیت حاملگی با سطح بالای هوموسیستئین رابطه دارد. هدف این تحقیق تعیین تغییرات سطح هوموسیستئین بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی بعد از هفته بیستم حاملگی و مقایسه آن با افراد حامله دارای فشار خون طبیعی بود. روش كار : در یك مطالعه nested case control، با پی گیری 324 خانم باردار، سرم سه ماهه دوم و سوم40 خانم باردار سالم و 20 خانم مبتلا به مسمومیت حاملگی از نظر میزان هوموسیستئین ناشتا مقایسه شد. دو گروه از نظر سن، تعداد بارداری، سن حاملگی و شاخص توده بدن قبل از حاملگی جورسازی شدند. داده ها به روش آنالیز واریانس دوطرفه تحلیل شد. یافته ها: سطح هوموسیستئین درگروه مسمومیت حاملگی، طی حاملگی ازmIu/ml 4/1±31/5 به mIu/ml6/1 ±54/7 (01/0p<)، و در گروه شاهد نیز ازmIu/ml 3/1±1/4 به mIu/ml4/1±2/5 افزایش یافت(01/0p<). هوموسیستئین ناشتا در تمام مراحل در گروه مسمومیت حاملگی بیشتر از گروه شاهد بود(01/0p<). مقدار افزایش میانگین هوموسیستئین ناشتا در طول حاملگی درگروه مسمومیت حاملگی بیشتر از گروه شاهد بود(01/0p<). بحث: در افراد مبتلا به مسمومیت حاملگی، سطح هوموسیستئین سرم در سه ماهه دوم و قبل از بروز علایم بالینی مسمومیت حاملگی نسبت به حاملگی طبیعی بالاتر است و هنگام بروز علائم بیماری، میزان هوموسیستئین سرم افزایش بیشتری پیدا می كند. این یافته نشان می دهد اختلال عملکرد اندوتلیوم در این بیماران قبل از شروع علائم بالینی وجود دارد و هنگام بروز علائم بالینی تشدید می شود. كلمات كلیدی: مسمومیت حاملگی، هوموسیستئین، سن بارداری چکیده
مجله زنان، مامائی و نازائی ایران> دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 85 - ارسالی از طرف کاربر saremlab منابع
. .
  

مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی

نویسندگان:شهره ملك خسروی*متخصص زنان و زایمان، عضوهیات علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه

بیژن كبودی پزشك عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرضیه کبودی کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خلاصه

مقدمه:

براساس مطالعات مقطعی، مسمومیت حاملگی با سطح بالای هوموسیستئین رابطه دارد. هدف این تحقیق تعیین تغییرات سطح هوموسیستئین بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی بعد از هفته بیستم حاملگی و مقایسه آن با افراد حامله دارای فشار خون طبیعی بود.

روش كار :

در یك مطالعه nested case control، با پی گیری 324 خانم باردار، سرم سه ماهه دوم و سوم40 خانم باردار سالم و 20 خانم مبتلا به مسمومیت حاملگی از نظر میزان هوموسیستئین ناشتا مقایسه شد. دو گروه از نظر سن، تعداد بارداری، سن حاملگی و شاخص توده بدن قبل از حاملگی جورسازی شدند. داده ها به روش آنالیز واریانس دوطرفه تحلیل شد.

یافته ها:

سطح هوموسیستئین درگروه مسمومیت حاملگی، طی حاملگی ازmIu/ml 4/1±31/5 به mIu/ml6/1 ±54/7 (01/0p<)، و در گروه شاهد نیز ازmIu/ml 3/1±1/4 به mIu/ml4/1±2/5 افزایش یافت(01/0p<). هوموسیستئین ناشتا در تمام مراحل در گروه مسمومیت حاملگی بیشتر از گروه شاهد بود(01/0p<). مقدار افزایش میانگین هوموسیستئین ناشتا در طول حاملگی درگروه مسمومیت حاملگی بیشتر از گروه شاهد بود(01/0p<).

بحث:

در افراد مبتلا به مسمومیت حاملگی، سطح هوموسیستئین سرم در سه ماهه دوم و قبل از بروز علایم بالینی مسمومیت حاملگی نسبت به حاملگی طبیعی بالاتر است و هنگام بروز علائم بیماری، میزان هوموسیستئین سرم افزایش بیشتری پیدا می كند. این یافته نشان می دهد اختلال عملکرد اندوتلیوم در این بیماران قبل از شروع علائم بالینی وجود دارد و هنگام بروز علائم بالینی تشدید می شود.

كلمات كلیدی: مسمومیت حاملگی، هوموسیستئین، سن بارداری
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

آپولو, آلبومين, سکته مغزی , مگاویروس, میکروارگانیسم‌های, روش کار الایزا, دیونیزه, هماگلوتیناسیون, سیستمیک, norovirus, استرپتوکوک‌های, ژل 7.5 %, مینور, آئورت, کیت های هورمونی, گلبول های سفید در ادرار , وبیوسنتز, پکتین, هموگلوبین, اسپرو, Hct, بیماری های اتوایمیون , گرانولها, هليكو, هیدرات, پکتین, آنزيمهاي مقاوم, پروتوزئوا, هاپلوتیپ , CA27-29, شریان کبدی, بيوتيكي, گالاکتوز, البومین, SigmaAldrich–Invitrogen-, اپيدميولوژيك, ویتامین, ناپایایی, میکروبی, باکتری E.coli, گاستروآنتریت, differential‌, Перська, دير هضم شدن غذا , HG, جانوری, خدمات آزمایشگاهی, کیت تشخیص آنفولانزای خوکی, اریتروپوتز, مارک, اسكلروز, وراثتی, هيالن, هلیکوباکتر, آرتریت, وارثتی, پلی پوزیس, موکوس, شيگلاها, بیوشیمیایی, اكسيداسيون, نمونه مايع مفصل, هموگلوبین, گیمسا, auxotroph, جونز, فلورژنيك, لایه های فوقانی شاخی پوست, استواستات, لپتین,