اثر نارسايي مزمن كليه و همودياليز بر سطح سرمي هورمونهاي تيرویيد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
شمس الديني سعداله نویسنده / نويسندگان
مترجم
همودیالیز - تیروئید کلید واژه
نارسايي مزمن كليه سبب تغييراتي در سطح سرمي هورمونهاي مختلف بدن انسان ميگردد به طوري كه ميزان سرمي هورمونهايي مانند تستوسترون كاهش و پاراتورمون افزايش مييابد. در اين مطالعه براي تعيين ميزان فعاليت غده تيرویيد در بيماران با كليه نارسا در مقايسه با افراد معمولي و تغييرات آن (قبل و بعد از دياليز) در 57 بيماري كه به طور ممتد همودياليز مي شدند، سطح سرمي هورمونهاي تيرویيد اندازه گيري شد. نتايج نشان ميدهد كه سطح هورموني بيماران دياليزي نسبت به افراد سالم پايين تر و بعد از انجام هر همودياليز نيز بيشتر از زماني است كه بيمار همودياليز نشده است. اين يافته ها ميتواند نشان دهنده كاهش فعاليت غده تيرویيد متعاقب تجمع مواد زايد در بدن بيماران دياليزي باشد كه بعد از هر جلسه همودياليز، غده تيرویيد در غياب اين مواد زايد ميتواند بيشتر فعاليت نمايد. چکیده
بيمارستان شفا كرمان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كرمان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
اثر نارسايي مزمن كليه و همودياليز بر سطح سرمي هورمونهاي تيرویيد

نارسايي مزمن كليه سبب تغييراتي در سطح سرمي هورمونهاي مختلف بدن انسان ميگردد به طوري كه ميزان سرمي هورمونهايي مانند تستوسترون كاهش و پاراتورمون افزايش مييابد. در اين مطالعه براي تعيين ميزان فعاليت غده تيرویيد در بيماران با كليه نارسا در مقايسه با افراد معمولي و تغييرات آن (قبل و بعد از دياليز) در 57 بيماري كه به طور ممتد همودياليز مي شدند، سطح سرمي هورمونهاي تيرویيد اندازه گيري شد. نتايج نشان ميدهد كه سطح هورموني بيماران دياليزي نسبت به افراد سالم پايين تر و بعد از انجام هر همودياليز نيز بيشتر از زماني است كه بيمار همودياليز نشده است. اين يافته ها ميتواند نشان دهنده كاهش فعاليت غده تيرویيد متعاقب تجمع مواد زايد در بدن بيماران دياليزي باشد كه بعد از هر جلسه همودياليز، غده تيرویيد در غياب اين مواد زايد ميتواند بيشتر فعاليت نمايد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

از دست دادن اشتها , CALBIOTECH امريكا, مورفولوژی, نوکلئیک, جامعه آزمایشگاهی, گلیکوپروتئین, منوساکاریدها, سوختگي, ویروسها, کلاریترومایسین, آزمایشگاه دکتر آشتیانی, قهوه, اخبار بیوتکنولوژی, کربوهیدرات, تست های اعتیاد, سوگند نامه فارغ التحصیلی رشته علوم ازمایشگاهی, تالاسمی, اسپوروسیست, هماگلوتیناسیون, PPD, تخمدانها, کلسیم و فسفر, دیستروفی, ﻣـﺎﺗﺮﯾﮑﺲ, virucide, كست fatty, نیتروفورانتوئین،, دانشمندان و هک کردن شبکه سلولی بدن, باكتري يرسينياپستيس, کروموزم, Persischer, paralytic ileus, کمیلونسانس, هتروزیگوت, ماکروگلوبولینی والدنشتروم, تخصص, درمان جای جوش, غیرکنژوگه, Hyalomma, گروه, کروماتین, مانیتورینگ, آسپرژیلوس, گرانولهای, فتوشاپی, سروتونین, كمپاني CALBIOTECH, كيت هاي كمولومينسنس , ویروس, مورژلونز, واکسن, چاقی و سکته مغزی, Beechams, دیابت, هورمون‌ها, روی و منیزیم, Prophage, عفونت شديد سيستم اعصاب مركزي, Vertigo, هماتولوژي, میکروراگانیسم, افزایش فیبرینوژن, هورمونها, سردرد شدید, تروپونین, واکسن, کلرانفنیکل, پانکراس, چشم, نشاندهنده,