اثر تمرين بدني بر ميزان هورمون هاي T3، T4 و TSH در زنان ورزشكار و غيرورزشكار
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
محمدعلي زاده سهيلا نویسنده / نويسندگان
مترجم
T3 - T4 - TSH - ورزشکار کلید واژه
اين تحقيق به بررسي اثر تمرين بدني بر ميزان هورمون هاي تري يدوتيروئين (T3)، تيروکسين (T4) و تيروتروپين (TSH) در زنان ورزشکار و غيرورزشکار مي پردازد. براي اين منظور چهار گروه از زنان ورزشکار و غيرورزشکار در دو رشته بسکتبال و تنيس روي ميز انتخاب شده و مورد مقايسه قرار گرفتند )در هر گروه، (n=7. مدت تمرين بدني (تمرينات بسکتبال يا تنيس روي ميز) يکساعت تعيين گرديد. نمونه هاي خون پيش از شروع تمرين بدني و بلافاصله بعد از اتمام تمرين بدني گرفته شد. نتايج نشان داد که ميزان T3 در کل افراد (n=28) پس از تمرين بدني افزايش يافت. برعکس در مقدار T4 و TSH کاهش مشاهده شد، اما اين کاهش معني دار نبود. نتايج چهار گروه به طور جداگانه نشان داد که T3 در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار بسکتبال افزايش يافت؛ T4 نيز فقط در گروه ورزشکار بسکتبال کاهش معني داري نشان داد اما در ساير موارد هيچ گونه تغيير معني داري مشاهده نگرديد. در هر حال از اين نتايج مي توان چنين استنباط کرد که ميزان T3 در خون بر اثر تمرين بدني احتمالا افزايش مي يابد و به نظر مي رسد که نوع و شدت تمرين (بسکتبال در مقايسه با تنيس روي ميز) اثر بيشتري بر T3 داشته باشد. مضافا اينکه سابقه تمريني افراد (ورزشکار و غيرورزشکار) بر ميزان هورمون هاي مذکور بي تاثير است. چکیده
گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
اثر تمرين بدني بر ميزان هورمون هاي T3، T4 و TSH در زنان ورزشكار و غيرورزشكار

مقدمه و هدف :
اين تحقيق به بررسي اثر تمرين بدني بر ميزان هورمون هاي تري يدوتيروئين (
T3)، تيروکسين (T4) و تيروتروپين (TSH) در زنان ورزشکار و غيرورزشکار مي پردازد.

مواد و روش ها :
براي اين منظور چهار گروه از زنان ورزشکار و غيرورزشکار در دو رشته بسکتبال و تنيس روي ميز انتخاب شده و مورد مقايسه قرار گرفتنددر هر گروه،. مدت تمرين بدني (تمرينات بسکتبال يا تنيس روي ميز) يکساعت تعيين گرديد. نمونه هاي خون پيش از  ( n=7)شروع تمرين بدني و بلافاصله بعد از اتمام تمرين بدني گرفته شد. نتايج نشان داد که ميزان T3 در کل افراد (n=28) پس از تمرين بدني افزايش يافت. برعکس در مقدار T4 و TSHکاهش مشاهده شد، اما اين کاهش معني دار نبود. نتايج چهار گروه به طور جداگانه نشان داد که T3 در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار بسکتبال افزايش يافت؛ T4 نيز فقط در گروه ورزشکار بسکتبال کاهش معني داري نشان داد اما در ساير موارد هيچ گونه تغيير معني داري مشاهده نگرديد.

در هر حال از اين نتايج مي توان چنين استنباط کرد که ميزان T3 در خون بر اثر تمرين بدني احتمالا افزايش مي يابد و به نظر مي رسد که نوع و شدت تمرين (بسکتبال در مقايسه با تنيس روي ميز) اثر بيشتري بر T3 داشته باشد. مضافا اينکه سابقه تمريني افراد (ورزشکار و غيرورزشکار) بر ميزان هورمون هاي مذکور بي تاثير است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ارتباط بین باکتری, اريتروپويز, واژن, هورمون‌هاى, الیگونوکلئوتید, کلسیفیکاسیون, اشريشياكلي, مجاري, ويروس‌هاي, پلی‌سیتمی, فلورسنتي, عفونت كليوي والتهابهاي غير عفوني , Chromatography, عفونت های قارچی دستگاه گوارش, پریسنتریک, مقادیر IgM, رتیکولوسیتوز, اسپکتینومایسین, ایمنوگلوبین, دکتر حسین حسین زاده, مولر هینتون, گلوکومتر, کروموژوم X, ویروسها, هموگلوبینوپاتی, تست اویدیتی, پنومونی, PhD, ويبريوكلرا, هموگلوبین, ویتامین, وپروتوزوئرها, کاهش درد و التهاب, اختلالات گوارشي, استانداردی, نيتريت, کیت ويتامين دي, ناباروری‌ها, سيستم استرپ – اويدين, آبلیمو, لکوسیت, کورتیکواسترون, بيوتروريسم, پيلونفريت, ساوت‌همپتون, میزان فشار خون, میکروب, هیستوسیت, دیورتیک, بیلیروبینوری, باکتری عامل آکنه, پيلوري, موجود تک‌سلولی, لاکتوباسیلوس, GVHD, ویروس, Persianagulfo, استئوآرتريت, افزایش مصرف دارو, سيلندر گرانولار, اداره غذا و داروي آمريكا (FDA), هماگلوتیناسیون, ماکروسیت, کلومیفن, کتاب DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY, خانواده مرحوم فرشچيان, مدل سلولی گلیوبلاستوم , پاتوژن, هیبرپلاریزاسیون, میكروسكوپ,