مطالعه سطح سرمي آديپونكتين در زنان ديابتي نوع II و ارتباط آن با پروتئين واكنشگر C و هموگلوبين گليكه شده
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
گودرزي محمدتقي,بابااحمدي رضايي حسين,كدخدايي اليادراني منيژه,حدادي نژاد شهرام نویسنده / نويسندگان
مترجم
آدیپونکتین - زنان دیابتی - پروتئین واکنشگر C کلید واژه
مطالعه سطح سرمي آديپونكتين در زنان ديابتي نوع II و ارتباط آن با پروتئين واكنشگر C و هموگلوبين گليكه شده گودرزي محمدتقي*,بابااحمدي رضايي حسين,كدخدايي اليادراني منيژه,حدادي نژاد شهرام گروه بيوشيمي و تغذيه، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان مقدمه و هدف: آديپونكتين يكي از آديپوسيتوكين ها مي باشد و از بافت چربي ترشح مي شود، اخيرا مشخص شده است كه نقش مهمي در هيپرگليسميا و مكانيسم هاي التهابي دارد. مكانيسم هايي كه مي توانند ارتباط بين آديپونكتين و مقاومت انسولين را توضيح دهند، هنوز مبهم باقي مانده اند هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان آديپونكتين HbA1c, CRP در زنان ديابتي و سالم و تعيين ارتباط بين آديپونکتين با CRP و HbA1c دو گروه مورد مطالعه بود. روش كار: اين مطالعه موردي شاهدي براي ارزيابي غلظت آديپونكتين در دو گروه از زنان ديابتي و سالم انجام شد. غلظت آديپونكتين و CRP سرم با روش ELISA در زنان ديابتي (n=28) و زنان سالم (n=42) اندازه گيري گرديد. با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج: بعد از تطبيق دادن سن و BMI در دو گروه ميزان آديپونكتين در زنان ديابتي كمتر از زنان سالم بود (7.29±1.42 در مقابل µg/ml 10.29±1.93) و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.01). همچنين ارتباط معكوس و معني داري بين آديپونكتين با (r=-0.43. p=0.022) CRP و با (r=-0.47. p=0.032) HbA1c مشاهده شد. نتيجه نهايي: اطلاعات بدست آمده از اين مطالعه كاهش سطح سرمي آديپونكتين را در افراد ديابتي نوع 2 مشخص مي كند. همچنين يافته ها بيانگر خصوصيات ضدديابتي و ضدالتهابي آديپونكتين مي باشد. چکیده
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان بهار 1386; 14(1 (مسلسل 43)):11-16 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

مطالعه سطح سرمي آديپونكتين در زنان ديابتي نوع II و ارتباط آن با پروتئين واكنشگر C و هموگلوبين گليكه شده

گودرزي محمدتقي*,بابااحمدي رضايي حسين,كدخدايي اليادراني منيژه,حدادي نژاد شهرام

گروه بيوشيمي و تغذيه، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان

مقدمه و هدف:

آديپونكتين يكي از آديپوسيتوكين ها مي باشد و از بافت چربي ترشح مي شود، اخيرا مشخص شده است كه نقش مهمي در هيپرگليسميا و مكانيسم هاي التهابي دارد. مكانيسم هايي كه مي توانند ارتباط بين آديپونكتين و مقاومت انسولين را توضيح دهند، هنوز مبهم باقي مانده اند هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان آديپونكتين HbA1c, CRP در زنان ديابتي و سالم و تعيين ارتباط بين آديپونکتين با CRP و HbA1c دو گروه مورد مطالعه بود.

روش كار:

اين مطالعه موردي شاهدي براي ارزيابي غلظت آديپونكتين در دو گروه از زنان ديابتي و سالم انجام شد. غلظت آديپونكتين و CRP سرم با روش ELISA در زنان ديابتي (n=28) و زنان سالم (n=42) اندازه گيري گرديد. با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج: بعد از تطبيق دادن سن و BMI در دو گروه ميزان آديپونكتين در زنان ديابتي كمتر از زنان سالم بود (7.29±1.42 در مقابل µg/ml 10.29±1.93) و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.01). همچنين ارتباط معكوس و معني داري بين آديپونكتين با (r=-0.43. p=0.022) CRP و با (r=-0.47. p=0.032) HbA1c مشاهده شد.

نتيجه نهايي:

اطلاعات بدست آمده از اين مطالعه كاهش سطح سرمي آديپونكتين را در افراد ديابتي نوع 2 مشخص مي كند. همچنين يافته ها بيانگر خصوصيات ضدديابتي و ضدالتهابي آديپونكتين مي باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

میکروبها, Blackout, GGT, عوامل اتوایمیون یا عوامل ایمیون , سوخت و ساز بدن, هماگلوتیناسیون, نوکلئیک, کریستالها, گلومرولي, کورتکس, منوکلونال, محیط خارج از بدن, هايپر بيلي روبينمي غير مستقيم, زخم یا ترك خوردگی انتهای روده, تست آزمایشگاهی, شیمی‌درمانی, سلامت دهان و دندان, نوتروفیلها, ژن های ریبونوکلئاز ها, مغز استخوان, متقاضیان, بيمارستاني, ویروس, استئوآرتريت, لاكتوفرين, ریفرنس, ميكروبيولوژي, ليشمانيوز, التهاب آپاندیس, نوتروفيل, جشنواره, عمل های جراحی تهاجمی, dropbox, گلوسيد, كلسترول, اگزالات, گوش, آندوتلیال, LDL, نيتريت, تصویربرداری, مونوسیت, CHOLESTEROL, قرص های مکمل ویتامین, باکتری هلیکوباکتر , اسپرو باکتری, مونوکلونال, ویرمیا, پیروفسفات, hpf, زخم معده, گلوكز, نانوذرات, گلوکواسفرول, نفروز, تخمدان, آزمایشات, بیوتکنولوژی, چشمانتان, fermentation, آزروفیلیک, میکروبی, بیماری قلبی, نالیدیکسیک, آنفلوانزا, كمپلمان, هیپوکسی, اثرات ضدسرطانی, بیومولکولها, Fetalis,