مقايسه سنجش هموگلوبين با استفاده از قطرات اول و دوم خون در روش مقياس رنگي سازمان بهداشت جهاني و مقايسه با نتايج استاندارد (دستگاه شمارش سلول‌هاي خون )
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حيدرزاده مرتضي,سلطاني زهرا نویسنده / نويسندگان
مترجم
هموگلوبین - مقیاس رنگی کلید واژه
مقايسه سنجش هموگلوبين با استفاده از قطرات اول و دوم خون در روش مقياس رنگي سازمان بهداشت جهاني و مقايسه با نتايج استاندارد (دستگاه شمارش سلول‌هاي خون ) حيدرزاده مرتضي*,سلطاني زهرا سابقه و هدف: به دليل مردودي زياد داوطلبان اهداي خون در غربالگري كم‌خوني كه توسط مقياس رنگي سازمان بهداشت جهاني (WHO) در مركز انتقال خون كرمان صورت مي‌ گرفت، ما فكر كرديم كه احتمالا قطره خون به‌دست آمده از نوك انگشت در دفعه اول با آب ميان بافتي بيشتري مخلوط شده و به‌دليل رقت، به‌طور كاذب غلظت هموگلوبين آن قطره خون را كمتر از ميزان واقعي نشان مي‌دهد. بنابراين تصميم گرفتيم كه قطره دوم خون به ‌دست آمده از همان محل را نيز با مقياس رنگي WHO مورد سنجش قرار داده و نهايتا پاسخ‌هاي قطره اول و دوم را با نتايج به‌دست آمده توسط دستگاه CBC مقايسه نماييم. مواد و روش‌ها: اين مطالعه به‌صورت توصيفي انجام شد. 100 نفر از داوطلبان اهداي خون به‌طور تصادفي انتخاب شدند تا نتايج تست غربالگري كم ‌خوني با استفاده از قطره اول و دوم خون آن‌ ها توسط تست مقياس رنگي WHO، با نمونه‌ هاي وريدي مورد سنجش اين افراد با دستگاه CBC مورد مقايسه قرار گيرد. در اين مطالعه حداقل نرمال هموگلوبين اهداكننده ۱۲.۵g/dlبود. لذا باتوجه به اين كه در تست مقياس رنگي WHO اعداد اعشاري نداريم، هموگلوبين 13 g/dl پذيرفته شد ولي هموگلوبين 12 g/dl مردود گرديد. يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان دادند در سنجش هموگلوبين قطره اول خون توسط مقياس رنگي WHO، 26 درصد نتيجه كاذب (false readings) وجود داردvn كه شامل 26 درصد مردودي كاذب (false rejection) و صفر درصد قبولي كاذب (false acception) مي‌باشد. حساسيت (sensitivity) تست 100 درصد و ويژگي (sepecificity) آن 9/72 درصد است. در حالي‌ كه در قطره دوم 8 درصد پاسخ غلط داشتيم كه شامل 5 درصد مردودي كاذب و 3درصد قبولي كاذب بود. حساسيت آن 25 درصد و ويژگي 7/94 درصد بود. نتيجه گيري: نتايج به‌دست آمده در اين مطالعه نشان داد قطره اول و دوم هيچ‌ كدام در سنجش هموگلوبين به روش مقياس رنگي WHO دقت مناسب براي غربالگري كم‌ خوني اهدا كنندگان خون را ندارند. زيرا در سنجش قطره اول يك چهارم اهدا كنندگان به‌ طور كاذب به دليل كم‌خوني از اهداي خون معاف شدند و در قطره دوم به دليل حساسيت پايين دقت مناسب را نداشتيم چکیده
خون زمستان 1384; 2(6):73-78 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

مقايسه سنجش هموگلوبين با استفاده از قطرات اول و دوم خون در روش مقياس رنگي سازمان بهداشت جهاني و مقايسه با نتايج استاندارد (دستگاه شمارش سلول‌هاي خون )

حيدرزاده مرتضي*,سلطاني زهرا

سابقه و هدف:

به دليل مردودي زياد داوطلبان اهداي خون در غربالگري كم‌خوني كه توسط مقياس رنگي سازمان بهداشت جهاني (WHO) در مركز انتقال خون كرمان صورت مي‌ گرفت، ما فكر كرديم كه احتمالا قطره خون به‌دست آمده از نوك انگشت در دفعه اول با آب ميان بافتي بيشتري مخلوط شده و به‌دليل رقت، به‌طور كاذب غلظت هموگلوبين آن قطره خون را كمتر از ميزان واقعي نشان مي‌دهد. بنابراين تصميم گرفتيم كه قطره دوم خون به ‌دست آمده از همان محل را نيز با مقياس رنگي WHO مورد سنجش قرار داده و نهايتا پاسخ‌هاي قطره اول و دوم را با نتايج به‌دست آمده توسط دستگاه CBC مقايسه نماييم.

مواد و روش‌ها:

اين مطالعه به‌صورت توصيفي انجام شد. 100 نفر از داوطلبان اهداي خون به‌طور تصادفي انتخاب شدند تا نتايج تست غربالگري كم ‌خوني با استفاده از قطره اول و دوم خون آن‌ ها توسط تست مقياس رنگي WHO، با نمونه‌ هاي وريدي مورد سنجش اين افراد با دستگاه CBC مورد مقايسه قرار گيرد. در اين مطالعه حداقل نرمال هموگلوبين اهداكننده ۱۲.۵g/dlبود. لذا باتوجه به اين كه در تست مقياس رنگي WHO اعداد اعشاري نداريم، هموگلوبين 13 g/dl پذيرفته شد ولي هموگلوبين 12 g/dl مردود گرديد.

يافته‌ها:

نتايج اين مطالعه نشان دادند در سنجش هموگلوبين قطره اول خون توسط مقياس رنگي WHO، 26 درصد نتيجه كاذب (false readings) وجود داردvn كه شامل 26 درصد مردودي كاذب (false rejection) و صفر درصد قبولي كاذب (false acception) مي‌باشد. حساسيت (sensitivity) تست 100 درصد و ويژگي (sepecificity) آن 9/72 درصد است. در حالي‌ كه در قطره دوم 8 درصد پاسخ غلط داشتيم كه شامل 5 درصد مردودي كاذب و 3درصد قبولي كاذب بود. حساسيت آن 25 درصد و ويژگي 7/94 درصد بود.

نتيجه گيري:

نتايج به‌دست آمده در اين مطالعه نشان داد قطره اول و دوم هيچ‌ كدام در سنجش هموگلوبين به روش مقياس رنگي WHO دقت مناسب براي غربالگري كم‌ خوني اهدا كنندگان خون را ندارند. زيرا در سنجش قطره اول يك چهارم اهدا كنندگان به‌ طور كاذب به دليل كم‌خوني از اهداي خون معاف شدند و در قطره دوم به دليل حساسيت پايين دقت مناسب را نداشتيم
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ویتامین, مونوسیتها, متخصصین, ترومبــوسیتیک, نفلومتري, کروموزم, علوم اعصاب, لومینول, پستانک, trigeminal, Mendelson, ویسکوزیته, چاقی , هپاتیت, فلورومتري, آکنه, خوردن غذاهای چرب, ميكروسيتوز, فلور طبیعی دستگاه معدی, گرانولهای, وراپامیل،کلشی, احیاکنندگی, carinii, عفونت‌های فوزاریوم, حمله قلبی, باکتریوفاژ, Vaccination, ویروس کرونا , سیستم اویدین - بایوتین , ویروس‌های, ویتامینE, میلوبلاست, لوکوسیت, انسولین, HIGH DENSITY LIPOPROTEIN, هموگلوبين, تست کواگولاز, لوفلر, سانتریولهای, اگزالات, پتاسيم, مصرف چربی‌های اشباع, T4, کبد چرب غیر الکلی, پرفسور بالتیمور, نسخه‌برداري, ویروس, هیدرات, كلينيكي, تیموس, تغییر رنگ مدفوع, چه مقدار ویتامین D نیاز دارید؟, بد بو شدن ادرار, عوارض داروهای کورتونی, علوم آزمایشگاهی, آفلاتوکسین‌ G 1, محیط‌های, کوشینگ, ترش, ویروس, ميكروائروفيل, کارسینوم, ویتامینD, مصرف ليمو ترش, سرسمپلر, سارکوئیدوز, وعده‌های, هماگلوتیناسیون, C4b, آرامبخشی,